„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 25 დეკემბრის N21 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე” (დაზუსტებული განმარტებითი ბარათი 25.03.2021 წელი)

dadgenilebis_proeqti_20210325
Share:

კომენტარის დატოვება