განკარგულება N26 (28.04.2021 წელი) – ‘ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით 2021 წელს დასაფინანსებელი პროექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ”

gankarguleba_26_20210428
Share:

კომენტარის დატოვება