ოქმი №2 – საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისია

kso_2_20190322
Share: