ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების, შპს ,,მედალფასთვის” პირდაპირი განკარგვის წესით, სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ

gankargulebis_proeqti_20210617
Share:

კომენტარის დატოვება