განკარგულება N37 (30.07.2021 წელი) – “ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების განმეორებითი ელექტრონული აუქციონის ფორმით პრივატიზებისას, საწყისი საპრივატიზებო საფასურის განსაზღვრის შესახებ”

gankarguleba_37_20210730
Share:

კომენტარის დატოვება