30 ივლისის საკრებულოს სხდომა

📢დღეს, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა გაიმართა, რომელსაც ბესიკ ტაბიძე უძღვებოდა. სხდომას ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერი ალექსანდრე სარიშვილი და საკითხის მომხსენებლები ესწრებოდნენ.
✅საკრებულოს წევრების მიერ დამტკიცებულ იქნა დადგენილება:
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 25 დეკემბრის N43 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ https://bit.ly/3kCOnQI
🗣ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელმა ომარ ჯანაძემ, სხდომას დასამტკიცებლად გააცნო შემდეგი განკარგულებები:
1️⃣ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების განმეორებითი ელექტრონული აუქციონის ფორმით პრივატიზებისას, საწყისი საპრივატიზებო საფასურის განსაზღვრის შესახებ“ https://bit.ly/2UluaEl
2️⃣ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების „სსიპ საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის“-სთვის (ს/კ 203851509) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით უსასყიდლოდ გადაცემაზე მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ https://bit.ly/2V2koqg
3️⃣„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ა(ა)იპ „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა სოციალური დაცვისა და რეაბილიტაციის ასოციაცია საბა“ -სთვის (ს/ნ 433650051) პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლოდ გადაცემაზე მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ https://bit.ly/3774VYW
✅დამტკიცდა დადგენილება „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 25 დეკემბრის N21 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ვრცლად ცვლილებების შესახებ იხილეთ: https://bit.ly/3fduOea
✍ძირითადი საკითხების ამოწურვის შემდგომ საკრებულოს სხდომაზე დაისვა სხვადასხვა საკითხები.
🗣საკრებულოს წევრებმა მოისმინა მოქალაქე იური ჩხაიძის საკითხი მგლების მიერ პირუტყვის დაგლეჯის გახშირებული ფაქტების შესახებ.
🗣ასევე საკრებულოს სხდომას ა(ა)იპ კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების ხელმძღვანელმა დავით წერეთელმა, წარუდგინა თავისი საქმიანობის შესახებ სამწლიანი ანგარიში.
🎥 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის პირდაპირი ჩანაწერი: https://fb.watch/73Cs1UW2FW/
Share:

კომენტარის დატოვება