განკარგულება N40 (10.08.2021 წელი) – “ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საარჩევნო სააგიტაციო მასალების განთავსების რეგულირების შესახებ”

gankarguleba_40_20210810
Share:

კომენტარის დატოვება