საკრებულოს სხდომის ოქმი #2- 2019 წელი

sso_2_20190130_re
Share: