„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ღრმაღელის ადმინისტრაციულ ერთეულში უსახელო ქუჩისთვის ყვავილნარის სახელის მინიჭების შესახებ” ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 26 მარტის N19 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე”

gankargulebis_proeqti_20211012
Share:

კომენტარის დატოვება