განკარგულება N44 (27.09.2021 წელი)„ლანჩხუთისა და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციულ საზღვრებში შავი ზღვის სანაპირო ზოლის და მასში ჩამავალი მდინარეებისა და მიმდებარე ტერიტორიის ნარჩენებისაგან გაწმენდისხელშეწყობის ფარგლებში თანამშრომლობის შესახებ“ ლანჩხუთისა და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტებისა და შპს „მყარი ნარჩენების კომპანიის“ ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის დამტკიცების შესახებ”

gankarguleba_44_20210927
Share:

კომენტარის დატოვება