29 ოქტომბრის საკრებულოს სხდომა

📢დღეს, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა გაიმართა, რომელსაც ბესიკ ტაბიძე უძღვებოდა.
სხდომას ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერი ალექსანდრე სარიშვილი და საკითხის მომხსენებლები ესწრებოდნენ.
✅საკრებულოს წევრების მიერ დამტკიცებულ იქნა დადგენილება:
1️⃣“ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ორგანოებისა და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული იურიდიული პირების საკუთრებაში არსებული (ბალანსზე რიცხული) ქონების ინვენტარიზაციის და ამორტიზებული ან/და გამოუყენებელი ქონების ჩამოწერის, შენობა – ნაგებობის დემონტაჟის ან/და ლიკვიდაციის ხარჯების მთლიანად ან ნაწილობრივ დაფარვის მიზნით გასხვისების ან სხვა ნებისმიერი სახით განკარგვის წესების დამტკიცების შესახებ“ https://bit.ly/392bBZs
შევიდა ცვლილება განკარგულებაში:
2️⃣ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ღრმაღელის ადმინისტრაციულ ერთეულში უსახელო ქუჩისთვის
ყვავილნარის სახელის მინიჭების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 26
მარტის N19 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ https://bit.ly/3lGA8u2
დამტკიცდა დადგენილება:
„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 25 დეკემბრის N21 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“
🗣საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსმა როლანდ ლაშხიამ ვრცლად ისაუბრა ბიუჯეტის პროექტში მიმდინარე ცვლილებებზე:https://bit.ly/3BpNCiz
🎥საკრებულოს სხდომის პირდაპირი ჩანაწერი:
Share:

კომენტარის დატოვება