განკარგულება N53 (25.11.2021 წელი) – “ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2022-2025 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტის დამტკიცების შესახებ”

gankarguleba_53_20211125
Share:

კომენტარის დატოვება