ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის მთავარი ფინანსური დოკუმენტი დამტკიცდა

📢დღეს, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა გაიმართა, რომელსაც ბესიკ ტაბიძე უძღვებოდა.
სხდომას ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერი ალექსანდრე სარიშვილი და საკითხის მომხსენებლები ესწრებოდნენ.
📺სხდომას ასევე ესწრებოდნენ ტელეკომპანია ფორმულას,პირველი არხისა და რუსთავი-2 ის ჟურნალისტები.
🔹ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის პრიორიტეტების დოკუმენტი და 2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი საკრებულოს მუნიციპალიტეტის მერმა ალექსანდრე სარიშვილმა წარუდგინა.
მან აღნიშნა რომ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტი დღეის მდგომარეობით შეადგენს 25,0 მლნ ლარს.
ეს მაჩვენებელი ერთ-ერთი საუკეთესოა მუნიციპალიტეტის ბოლო წლების ბიუჯეტების მაჩვენებლებს შორის.
ბიუჯეტის შემოსულობების ნაწილს მუნიციპალიტეტის საკუთარი შემოსავლები შეადგენს.
არასაკუთარი შემოსავლები ძირითადად შედგება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური და სპეციალური ტრანსფერისგან, რომელიც მუნიციპალიტეტს ყოველწლიურად გამოეყოფა ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად.
მისი თქმით, მუნიციპალიტეტის განვითარების ძირითადი მიმართულებები და პრიორიტეტები შემდეგნაირად ჩამოყალიბდა:https://bit.ly/3xnmgZX
 ინფრასტრუქტურის განვითარება;
 დასუფთავება და გარემოს დაცვა;
 განათლება;
 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი;
 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა.
 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები.
🔹მუნიციპალიტეტის მთავარი ფინანსური დოკუმენტი 13 მილიონ 434,8 ათასი ლარით განისაზღვრა.https://bit.ly/3kBAS2G
🔹ა(ა)იპ-ის მოთხოვნა ბიუჯეტთან დაკავშირებით შესაძლებლობების ფარგლებში დაკმაყოფილდა.
📑რაც შეეხება სიახლეს 2022 წლის ბიუჯეტის პროექტში გათვალისწინებული იქნა შემდეგი თანხების გამოყოფა:
1️⃣100 ათასი ლარით დაფინანსდება პროექტი “ახალგაზრდული ცენტრი”-სთვის , რომელიც ითვალისწინებს ადაპტირებული სივრცის მოწყობას.
2️⃣მეწარმეთა ხელშეწყობის თანადაფინასების პროგრამა -100 ათასი ლარი.
3️⃣ 150 ათასი ლარით განისაზღვრა საგზაო უსაფრთხოების წესების დაცვისა და ჭკვიანი კამერების დაყენების თანხა.
✅საკრებულომ წარმოდგენილ პრიორიტეტების დოკუმენტსა და 2022 წლის ბიუჯეტს მხარი დაუჭირა.
✅დამტკიცდა დადგენილება „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პოლიტიკურ თანამდებობის პირთა და აპარატის მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობების დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 იანვრის №5 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ https://bit.ly/3CLMpmd
✅დამტკიცდა განკარგულება:„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში 2022 წელს განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების მოწონების შესახებ“ https://bit.ly/3FL9hEy
საკრებულოს მიერ მოწონებულ იქნა ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში 2021 წელს განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების მოწონების შესახებ. განკარგულება. კერძოდ ნიგოითის ადმინისტრაციულ ერთეულში ჯიხეთის დედათა მონასტრის ტერიტორიის ელექტროფიცირების სამუშაოების განხორციელება, რომლის საერთო ღირებულება -355969 ლარია.
📑დაიწყო ადმინისტრაციული წარმოება ორ საკითხთან დაკავშირებით.
1️⃣„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 25 დეკემბრის N21 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“https://bit.ly/3CQ09MX
2️⃣„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობების დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 25 დეკემბრის N38 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ https://bit.ly/3I2xwA2
საკრებულოს სხდომის ლაივი იხილეთ:https://fb.watch/9v3DEOmDsg/
Share:

კომენტარის დატოვება