• კოლხეთის ეროვნული პარკი
Posted in სამართლებრივი აქტების პროექტები

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების, ა(ა)იპ „ლანჩხუთის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრისთვის“ პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, უზუფრუქტის ფორმით, უსასყიდლოდ გადაცემაზე მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ

Posted in სამართლებრივი აქტების პროექტები

,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მოსაკრებლების შემოღების, გადახდის ინსტრუქციის, დაგვა-დასუფთავების და ნარჩენების განკარგვის წესის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 31 ივლისის N 34 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“

Posted in საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 25 ივნისის სხდომის დღის წესრიგის პროექტი.

Posted in _სიახლეები აუქციონები

აუქციონი

  იჯარით გაიცემა ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში ერთ ლოტად გაერთიანებული – 27.06.56.166 და 27.06.56.857 საკადასტრო კოდებზე…

Posted in _სიახლეები

საკრებულოს ბიუროს 18 ივნისის სხდომა

დღეს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა გაიმართა, რომელსაც საკრებულოს თავმჯდომარე ბესიკ ტაბიძე უძღვებოდა. ბიუროს სხდომას…

Posted in _სიახლეები

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის დღესთან დაკავშირებით ღონისძიება გაიმართა

  14 ივნისს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის დღესთან დაკავშირებით ღონისძიება გაიმართა, რომელიც ასოციაცია…

Posted in საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს 2024 წლის 18 ივნისის სხდომის დღის წესრიგის პროექტი.

Posted in სამართლებრივი აქტების პროექტები

განმარტებითი ბარათი 2024 წლის ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შესატან ცვლილებებთან დაკავშირებით

Posted in _სიახლეები

საკრებულოს 5 ივნისის რიგგარეშე სხდომა

დღეს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა გაიმართა, რომელსაც საკრებულოს თავმჯდომარე ბესიკ ტაბიძე უძღვებოდა. სხდომას მუნიციპალიტეტის…