• კოლხეთის ეროვნული პარკი
Posted in _სიახლეები

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერია 2020 წელს სხვადასხვა სოციალურ პროგრამას განახორციელებს

  ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერია 2020 წელს სხვადასხვა სოციალურ პროგრამას განახორციელებს. ამ საკითხთა დაკავშირებით დღეს მერიაში…

Posted in სამართლებრივი აქტების პროექტები

,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების, სსიპ ,,იურიდიული დახმარების სამსახური“-სთვის პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლოდ გადაცემაზე მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ”

Posted in საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი

“ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს 2020 წლის 14 თებერვლის სხდომის დღის წესრიგის პროექტი”

Posted in _სიახლეები

საკრებულომ გადაწყვეტილება სამ საკითხზე მიიღო

დღეს, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე  სხდომა მერის  წინადადების საფუძველზე და    საკრებულოს თავმჯდომარის ინიციატივით ჩატარდა. საკრებულომ…

Posted in სამართლებრივი აქტების პროექტები

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემისა და მიღების წესის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 24 იანვრის N1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ”

Posted in სამართლებრივი აქტების პროექტები

მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის დაზუსტებული განმარტებითი ბარათი

Posted in საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი

“ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 6 თებერვლის რიგგარეშე სხდომის დღის წესრიგი”

Posted in ანონსები

#ანონსი

გაცნობებთ, რომ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა გაიმართება  2020 წლის 6 თებერვალს, 11 საათზე შემდეგი…

Posted in _სიახლეები

აკეთის ადმინისტრაციული ერთეული