• კოლხეთის ეროვნული პარკი
Posted in _სიახლეები

სისხლის დონაციის აქცია

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში სისხლის უანგარო დონაციის აქცია – ,,გაიღე სისხლი სიცოცხლის გადასარჩენად” ჩატარდა. დონაციის…

Posted in სამართლებრივი აქტების პროექტები

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 30 მარტის N15 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე”

Posted in სამართლებრივი აქტების პროექტები

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობების დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 25 დეკემბრის N38 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე”

Posted in საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 28 აპრილის სხდომის დღის წესრიგის პროექტი

Posted in სამართლებრივი აქტების პროექტები

,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობის ( პროგრამული კოდით 02 11 ) პროგრამის განხორციელების შესახებ”

Posted in სამართლებრივი აქტების პროექტები

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხისა და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 28 მარტის N18 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

Posted in _სიახლეები ანონსები

ლელობურთი – 2022

Posted in სამართლებრივი აქტების პროექტები

,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს ღონისძიებათა 2022-2023 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ”

Posted in _სიახლეები მერის ახალგაზრდული საბჭო

მერის ახალგაზრდული მრჩეველთა საბჭოს თავმჯდომარედ იური კუკულაძე აირჩიეს

დღეს მუნიციპალიტეტის მერის ახალგაზრდული  მრჩეველთა საბჭო შეიკრიბა, რომლის თავმჯდომარედ იური კუკულაძე აირჩიეს. საბჭოს წევრებს ლანჩხუთის…