• კოლხეთის ეროვნული პარკი
Posted in სამართლებრივი აქტების პროექტები

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკის, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისიის 2021 წლის სამუშაო გეგმის პროექტი

Posted in _სიახლეები

ნაპირსამაგრი სამუშაოები დაათვალიერეს

ქალაქში გორგასლის ქუჩაზე ნაპირსამაგრი სამუშაოები მიმდინარეობს. პროექტის ღირებულება 22 000 ლარს შეადგენს. ასევე სოფელ მაჩხვარეთში,…

Posted in _სიახლეები

განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირებს სურსათი გადაეცა

განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირებს დღეს სურსათი გადაეცა. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის, არასამთავრობო ორგანიზაცია ,,პროგრესის გზისა“ და…

Posted in სამართლებრივი აქტების პროექტები

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა, განათლების, კულტურისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის 2021 წლის სამუშაო გეგმის პროექტი

Posted in სამართლებრივი აქტების პროექტები

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის 2021 წლის სამუშაო გეგმის პროექტი

Posted in _სიახლეები

საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა

დღეს, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გასვლითი რიგგარეშე სხდომა ლანჩხუთის კულტურის სახლში, მერის წინადადების საფუძველზე გაიმართა. სხდომას…

Posted in სამართლებრივი აქტების პროექტები

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს “საფინანსო-საბიუჯეტო” კომისიის 2021 წლის სამუშაო გეგმის პროექტი

Posted in სამართლებრივი აქტების პროექტები

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის 2021 წლის სამუშაო გეგმის პროექტი

Posted in სამართლებრივი აქტების პროექტები

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის 2021 წლის სამუშაო გეგმის პროექტი