• კოლხეთის ეროვნული პარკი
Posted in სამართლებრივი აქტების პროექტები

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში2021 წელს განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების მოწონების შესახებ

Posted in სამართლებრივი აქტების პროექტები

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემისა და მიღების წესის დამტკიცების შესახებ” ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 29 იანვრის №2 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

Posted in _სიახლეები

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ახალგაზრდული საბჭოს წევრთა შესარჩევი კონკურსი

ახალაგზრდების გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ჩასართავად ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ბაზაზე, ფუნქციონირებას იწყებს “ახალგაზრდული საბჭო”. „ახალგაზრდული საბჭოს“…

Posted in _სიახლეები

ქალაქში სტადიონების რეაბილიტაცია დასკვნით ეტაპზეა

ქალაქში გორგასლის ქუჩის მიმდებარედ ორი ხელოვნურსაფრიანი სტადიონის რეაბილიტაცია-მშენებლობა დასკვნით ეტაპზეა. დღეს სამუშაოები ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერმა,…

Posted in _სიახლეები

26 მარტის საკრებულოს სხდომა

დღეს, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა გაიმართა, რომელსაც ბესიკ ტაბიძე უძღვებოდა. სხდომას საკითხის მომხსენებლები ესწრებოდნენ. დამტკიცდა…

Posted in სამართლებრივი აქტების პროექტები

,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ორგანოების საქმიანობის აუდიტორული შემოწმების ჩატარების შესახებ”

Posted in სამართლებრივი აქტების პროექტები

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 25 დეკემბრის N21 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე” (დაზუსტებული განმარტებითი ბარათი 25.03.2021 წელი)

Posted in საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი

“ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 26 მარტის სხდომის დღის წესრიგის პროექტი”

Posted in _სიახლეები

16 მარტის ბიუროს სხდომა

დღეს, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა გაიმართა, რომელსაც ბესიკ ტაბიძე უძღვებოდა. ბიუროს სხდომას ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის…