• კოლხეთის ეროვნული პარკი
Posted in _სიახლეები

საკრებულოს 15 ივლისის ბიუროს სხდომა

დღეს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა გაიმართა, რომელსაც საკრებულოს თავმჯდომარე ბესიკ ტაბიძე უძღვებოდა. ბიუროს სხდომაზე…

Posted in _სიახლეები აუქციონები

აუქციონი

სსიპ ქონების ეროვნული სააგენტოს ვებ.გვერდზე eauction.ge გამოცხადდა პირობიანი აუქციონი შპს ფეხბურთის კლუბ  ,,ლანჩხუთის გურიას“  100% …

Posted in _სიახლეები

„გურია-ფიშ-ფარმინგის“ სკოპინგის დასკვნა

   

Posted in სამართლებრივი აქტების პროექტები

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიების შემადგენლობის ცნობად მიღების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 3 დეკემბრის N66 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე”

Posted in საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს 2022 წლის 15 ივლისის სხდომის დღის წესრიგის პროექტი

Posted in _სიახლეები

საკრებულოს 4 ივლისის რიგგარეშე სხდომა

დღეს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა გაიმართა, რომელსაც ბესიკ ტაბიძე უძღვებოდა. საკრებულომ სხდომაზე დაამტკიცეს დადგენილება:…

Posted in საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 4 ივლისის რიგგარეშე სხდომის დღის წესრიგი.

Posted in სამართლებრივი აქტების პროექტები

,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული წილის პირობიანი ელექტრონული აუქციონის ფორმით პრივატიზებისას მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ”

Posted in სამართლებრივი აქტების პროექტები

,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური გაძლიერების მხარდაჭერის პროგრამის (ორგ. კოდი 02 11) განხორციელების შესახებ”