• კოლხეთის ეროვნული პარკი
Posted in სამართლებრივი აქტების პროექტები

,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სახელმწიფო და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ”

Posted in საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი

“ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 29 იანვრის სხდომის დღის წესრიგის პროექტი”

Posted in სამართლებრივი აქტების პროექტები

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 25 დეკემბრის N21 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე”

Posted in საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი

“ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს 2021 წლის 25 იანვრის სხდომის დღის წესრიგის პროექტი”

Posted in _სიახლეები

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერის 2020 წლის შემაჯამებელი ანგარიში

ქალბატონებო და ბატონებო!   2020 წელი საკმაოდ მძიმე წელი იყო ჩვენი მუნიციპალიტეტისთვის. მიუხედავად ამისა, მაინც…

Posted in სამართლებრივი აქტების პროექტები

,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების, პირდაპირი განკარგვის წესით, სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ”

Posted in _სიახლეები

საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა

დღეს, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  რიგგარეშე სხდომა მერის წინადადების საფუძველზე გაიმართა. სხდომას საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი…

Posted in _სიახლეები

უფასო სასადილოს ბენეფიციარებს პროდუქტები გადაეცა

დღეს ლანჩხუთის უფასო სასადილოს ბენეფიციარებს საახალწლოდ სასურსათო პროდუქტები გადაეცათ. უნდა ითქვას, რომ ლანჩხუთის უფასო სასადილოთი…

Posted in _სიახლეები

მრავალშვილიან ოჯახებს პროდუქტები გადაეცა

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერია წინასაახალწლოდ სასურსათო პროდუქტების დარიგებას სოციალურად დაუცველ და უკიდურესად შეჭირვებულ მრავალშვილიან ოჯახებზე ისევ…