• კოლხეთის ეროვნული პარკი
Posted in _სიახლეები

აცანაში სამუშაოები დაათვალიერეს

აცანის ადმინისტრაციულ ერთეულში საბავშვო ბაღის მშენებლობა მიმდინარეობს.სამუშაოები რეგიონული განვითარების ფონდიდან სრულდება. დღეს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერმა,…

Posted in _სიახლეები

მაჩხვარეთში ხიდის მშენებლობა მიმდინარეობს

მაჩხვარეთის ადმინიტრაციულ ერთეულში საავტომობილო ხიდის მშენებლობა მიმდინარეობს. სამუშაოები სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებების ფარგლებში ტარდება. პროექტი რეგიონებში…

Posted in _სიახლეები

გრიგოლეთში დასუფთავების აქცია მოეწყო

  გრიგოლეთში დასუფთავების აქცია მოეწყო. დასუფთავდა როგორც სანაპირო ზოლი ასევე, მიმდებარე ტერიტორია. სხვადასხვა სახის ნარჩენის…

Posted in საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი

“ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 29 მაისის სხდომის დღის წესრიგის პროექტი”

Posted in სამართლებრივი აქტების პროექტები

“ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საშუალოვადიანი განვითარების გეგმის (2020 -2023) დამტკიცების შესახებ”

Posted in საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი

“ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს 2020 წლის 25 მაისის სხდომის დღის წესრიგის პროექტი”

Posted in _სიახლეები

განცხადება

2020 წლის „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის“ ფარგლებში მიმწოდებლების შერჩევის მიზნით განცხადებების მიღება მაჩხვარეთისა და ჩიბათის  ადმინისტრაციულ…

Posted in _სიახლეები

გრიგოლეთისა და ყვავილნარის სანაპირო ზოლის განაშენიანების გეგმის შემუშავებაზე კონკურსი დასრულდა

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ გრიგოლეთისა და ყვავილნარის სანაპირო ზოლის განაშენიანების გეგმის შემუშავების თაობაზე გამოცხადებული კონკურსი…

Posted in სამართლებრივი აქტების პროექტები

“ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების „ა(ა)იპ გამარჯვებულ ქალთა კლუბი“-სთვის (ს/კ 404875890) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით უსასყიდლოდ გადაცემაზე მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ “