• კოლხეთის ეროვნული პარკი
Posted in სამართლებრივი აქტების პროექტები

“ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში 2021 წელს განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების მოწონების შესახებ”

Posted in სამართლებრივი აქტების პროექტები

“ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში საჯარო მმართველობის რეფორმის სამოქმედო გეგმის განხორციელების ხელშეწყობისთვის, ელექტრონული სერვისების განვითარების მიმართულებით, სტრატეგიის დოკუმენტის პროექტი”

Posted in _სიახლეები

მუნიციპალიტეტის 2021 წლის მთავარი საფინანსო დოკუმენტი 11 850 04 ლარით განისაზღვრება

დღეს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუროს სხდომა გაიმართა, რომელსაც საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი ვლადიმერ ნანაძე უძღვებოდა. ბიუროს…

Posted in საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი

“ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 26 ნოემბრის სხდომის დღის წესრიგის პროექტი”

Posted in სამართლებრივი აქტების პროექტები

“ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021-2024 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტის დამტკიცების შესახებ”

Posted in სამართლებრივი აქტების პროექტები

“ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ”

Posted in საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი

“ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს 2020 წლის 18 ნოემბრის სხდომის დღის წესრიგის პროექტი”

Posted in სამართლებრივი აქტების პროექტები

“ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში 2021 წელს განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების მოწონების შესახებ”

Posted in _სიახლეები

„გრიგოლეთისა და ყვავილნარის სანაპირო ზოლის განაშენიანების გეგმის“ პროექტი

სგშ სკოპინგის განცხადება – ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის „გრიგოლეთისა და ყვავილნარის სანაპირო ზოლის განაშენიანების გეგმის“ პროექტი…