• კოლხეთის ეროვნული პარკი
Posted in სამართლებრივი აქტების პროექტები

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 25 ნოემბრის N26 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ

Posted in _სიახლეები

15 მარტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა

დღეს, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა გაიმართა, რომელსაც საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი ემზარ თევდორაძე უძღვებოდა,…

Posted in სამართლებრივი აქტების პროექტები

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის მიერ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის და სამშენებლო სამართალდარღვევის საქმის ადმინისტრაციული წარმოებისას გამოსაყენებელი დოკუმენტების ფორმებისა და აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ

Posted in _სიახლეები

კონკურსი – ,,9 აპრილიდან – 9 აპრილამდე“

 1989 წლის, 9 აპრილის ტრაგედიისა და 1991 წლის, 9 აპრილის საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტის მიღების დღესთან…

Posted in სამართლებრივი აქტების პროექტები

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურში ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის და სამშენებლო სამართალდარღვევის საქმის ადმინისტრაციული წარმოებისას გამოსაყენებელი დოკუმენტების ფორმებისა და აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ

Posted in სამართლებრივი აქტების პროექტები

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში თავისუფლების ქუჩის მიმდებარე ქუჩისთვის დარეჯან ქინქლაძის სახელის მინიჭების თაობაზე

Posted in ანონსები

კომისიის სხდომა

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო გაცნობებთ, რომ საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის  სხდომა გაიმართება 2022 წლის …

Posted in სამართლებრივი აქტების პროექტები

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის – განათლების ხელშეწყობის; კულტურის ღონისძიებების; სპორტული ღონისძიებების და ახალგაზრდობის მხარდაჭერის პროგრამებიდან დაფინანსების მიზნით გამოყოფილი თანხის გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 29 იანვრის N1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

Posted in საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს 2022 წლის 15 მარტის სხდომის დღის წესრიგის პროექტი