• კოლხეთის ეროვნული პარკი
Posted in სამართლებრივი აქტების პროექტები

“ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გამოკლებული წევრის ადგილმონაცვლის ვენე კვირკველიას უფლებამოსილების ცნობის შესახებ”

Posted in სამართლებრივი აქტების პროექტები

“ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მიერ გაცემული საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებლის გადახდის წესისა და საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის თაობაზე განცხადების ნიმუშის დამტკიცების თაობაზე” ადმ.წარმ.დაწ.

Posted in სამართლებრივი აქტების პროექტები

“ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ” საკრებულოს 2018 წლის 30 მარტის №15 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. ადმ.წარმ დაწ.

Posted in _სიახლეები

შეხვედრა ჩიბათის მოსახლეობასთან

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი, ჩიბათის მაჟორიტარი, გიორგი ჩახვაძე, საკრებულოს თავმჯდომარე ბესიკ ტაბიძესა და მოდგილე ვლადიმე…

Posted in _სიახლეები

აღმაშენებლის ქუჩის ბოლოს აგრო-ბაზარი აშენდება

აღმაშენებლის ქუჩის ბოლოს, ავტობანის მიმდებარე ტერიტორიაზე, აგრო-ბაზარი აშენდება. დღეს აღნიშნული ტერიტორია საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის…

Posted in _სიახლეები

საინფორმაციო ხასიათის შეხვედრა ლანჩხუთში

დღეს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიაში ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებისა და საჯარო მოხელეებისთვის საინფორმაციო შეხვედრა „მე- ევროპელი“ გაიმართა….

Posted in _სიახლეები ანონსები

ანონსი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო გაცნობებთ, რომ ბიუროს სხდომა გაიმართება 2019 წლის 15 მაისს, 12.00 საათზე. მისამართი:…

Posted in სამართლებრივი აქტების პროექტები

“ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების, სსიპ “ვეტერანების სახელმწიფო სამსახური”-სთვის პირდაპირი განკარგვის წესით,სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლოდ გადაცემაზე მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ”

Posted in საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი

“ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს 2019 წლის 15 მაისის სხდომის დღის წესრიგის პროექტი”