• კოლხეთის ეროვნული პარკი
Posted in _სიახლეები ანონსები

ანონსი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო გაცნობებთ, რომ საფინანსო-საბიუჯეტო სხდომა გაიმართება 2019 წლის 23 ივლისს, 14.00 საათზე. მისამართი:…

Posted in სამართლებრივი აქტების პროექტები

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხისა და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 28 მარტის N18 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე”

Posted in სამართლებრივი აქტების პროექტები

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2019 ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის N61 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი”(დაზუსტებული განმარტებითი ბარათი)

Posted in საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი

“ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 25 ივლისის სხდომის დღის წესრიგის პროექტი”

Posted in სამართლებრივი აქტების პროექტები

“ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ”

Posted in ანონსები

საკრებულოს სხდომა

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა გაიმართება 2019 წლის 25 ივლისს, 11.00 საათზე. მისამართი: ქ.ლანჩხუთი, კოსტავას ქN37…

Posted in _სიახლეები

ბიურომ მიმდინარე საკითხებზე იმსჯელა

 დღეს, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა გაიმართა, რომელსაც ბესიკ ტაბიძე თავმჯდომარეობდა. სხდომას მუნიციპალიტეტის მერი ალექსანდრე…

Posted in _სიახლეები

ლანჩხუთმა ცოცხალ წიგნებს უმასპინძლა

ლანჩხუთმა განათლების, კულტურის, მეცნიერებისა და სპორტის სამინისტროს პროექტს, “ცოცხალი წიგნები”, უკვე მეხუთედ უმასპინძლა. პროექტის ხელმძღვანელი…

Posted in _სიახლეები

აკეთის მოსახლეობამ ანგარიში მოისმინა

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი, აკეთის ადმინისტრაციული ერთეულის მაჟორიტარი გოგი მორჩილაძე რეგლამენტით განსაზღვრული უფლებამოსილების ფარგლებში ამომრჩეველს…