მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის დამატებითი განმარტებითი ბარათი

dadgenilebis_proeqti_20190712
Share:

კომენტარის დატოვება