ა(ა)იპ-ების ანგარიშები დადებითად შეფასდა

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკის, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისიის სხდომაზე, რომელსაც გიორგი ჩახვაძე უძღვებოდა, მიმდინარე საკითხები განიხილეს.

კომისიამ მხარი დაუჭირა ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების, პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლოდ გადაცემაზე მერისათვის თანხმობის მიცემას. ნინოშვილის ქუჩაზე, N 21-ში მდებარე შენობა-ნაგებობის პირველ სართულზე არსებული ფართი, (13.34 კვ.მ) სარგებლობის უფლებით გადაცემა სსიპ ,,იურიდიული დახმარების სამსახურს“, სადაც მოქალაქეები შეძლებენ უფასო იურიდიული კონსულტაციის მიღებას.

კომისიამ ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის „ეკონომიკური განვითარებისა და ინოვაციების ცენტრის“ მიერ 2019 წლის განმავლობაში გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიში მოისმინა.

ცენტრის დირექტორმა, გელა ზოიძემ კომისიას ინფორმაცია მიაწოდა ცენტრის ხუთივე განყოფილების მუშაობის შესახებ.  მნიშვნელოვანი სამუშაოები გაწია როგორც სოფლის მეურნეობის განვითარების, მეწარმეთა საქმიანობის ხელშეწყობის, ისე ინვესტიციების, სტრატეგიული დაგეგმარების და პროექტირების, ტურიზმის განვითარებისა და საგარეო ეკონომიკური ურთიერთობის კუთხით.
კომისიამ ანგარიში დადებითად შეაფასა და აღნიშნა, რომ ცენტრმა მწირი ბიუჯეტის პირობებში მაქსიმალური საქმიანობები გაწია.

ასევე დადებითად შეფასდა ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ,,კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრის“ მიერ 2019 წლის განმავლობაში გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიში.
დავით წულაძემ ცენტრის მუშაობის ძირითად მიმართულებებზე და გაწეულ ღონისძიებებზე გაამახვილა ყურადღება.

,,ნამდვილად ერთ-ერთი გამორჩეული ა(ა)იპ-ია , რომელიც ყველა მიმართულებით კარგად მუშაობს, ეს იქნება გარე-განათების, წყალგაყვანილობის ქსელის მოვლა-პატრონობა, დასუფთავება, ნარჩენების გატანა თუ ქალაქის გამწვანება. მწირი რესურსების პირობებში, მაქსიმუმი კეთდება.  მართალია, არის გარკვეული პრობლემებიც , მაგრამ ჩვენი მხრიდან უფერო მეტად უნდა მოხდეს ხელშეწყობა“, აღნიშნა კომისიის თავმჯდომარე გიორგი ჩახვაძემ.

Share:

კომენტარის დატოვება