განკარგულება №24 (30.04.2020 წელი) – “ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სსიპ „საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი“-სთვის (ს/კ 212273868) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით უსასყიდლოდ გადაცემაზე მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ”

gankarguleba_24_20200430
Share:

კომენტარის დატოვება