განკარგულება N64 (25.12.2020 წელი) – “ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სახელმწიფო საკუთრებაში გადაცემის მიზნით განკარგვაზე მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ”

gankarguleba_64_20201225
Share:

კომენტარის დატოვება