,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ღრმაღელის ადმინისტრაციულ ერთეულში უსახელო ქუჩისთვის ყვავილნარის სახელის მინიჭების შესახებ”

gankargulebis_proeqti_20210311
Share:

კომენტარის დატოვება