განკარგულება N38 (30.07.2021 წელი) – ‘ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სსიპ „საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის“-სთვის (ს/კ 203851509) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით უსასყიდლოდ გადაცემაზე მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ”

gankarguleba_38_20210730
Share:

კომენტარის დატოვება