ბიურომ დღის წესრიგით განსაზღვრულ საკითხებზე იმსჯელა

დღეს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა გაიმართა, რომელსაც ბესიკ ტაბიძე უძღვებოდა.  ბიურომ   28 მარტის  საკრებულოს მორიგი სხდომის დღის წესრიგი  შემდეგი საკითხებით დაამტკიცა:

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში სტიქიის პრევენციის მიზნით 2019 წელს განსახორციელებელი პროექტების მოწონების შესახებ“ ;

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემისა და მიღების წესის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 30 იანვრის N1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების  მისაღებად  ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ“ ;

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიაში შრომით ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობის გაზრდაზე მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ ;

„ადგილობრივი (ქონების) გადასახადის შემოღებისა და მისი განაკვეთების შესახებ“ ;

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების აუქციონის წესით, სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით გადაცემისას, ქონების ქირის საწყისი წლიური საფასურის ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ . კერძოდ,  ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების, ქ. ლანჩხუთში ჟორდანიას ქ. N126-ში მდებარე ყოფილი სასტუმროს შენობის პირველ სართულზე არსებული N19 და N20 ფართობის,  ქ. ლანჩხუთში ჟორდანიას ქუჩაზე, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთიდან გარკვეული ტერიტორიის, ასევე ჩოჩხათსა  და სუფსაში მდებარე არასაცხოვრებელი დანიშნულების შენობიდან კონკრეტული ფართებისა და სარეკლამო ბანერის განთავსებისათვის 27.06.56.017 საკადასტრო კოდზე არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთიდან, ერთი კვადრატული მეტრი მიწის ფართობის,  სარგებლობის უფლებით გადაცემის თაობაზე.

მერიის მიერ ინიცირებული საკითხები,  ლაჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების შპს „ქალთა საფეხბურთო კლუბი ლანჩხუთის ლანჩხუთისთვის“,  ასევე  ა(ა)იპ „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრისთვის“ პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლოდ გადაცემაზე მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ, სხდომის დღის წესრიგში აისახა.

დღის წესრიგში შევიდა ასევე  საკხები, ,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხისა და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის N61 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით 2019 წელს დასაფინანსებელი პროექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ .

 

Share: