28 აპრილის საკრებულოს სხდომა

დღეს, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა გაიმართა, რომელსაც ბესიკ ტაბიძე უძღვებოდა. სხდომას საკითხის მომხსენებლები ესწრებოდნენ.

განკარგულება „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის დამტკიცების შესახებ“ სხდომას ლანჩხუთის მუნიციპალუტეტის მერმა ალექსანდრე სარიშვილმა გააცნო.ვრცლად: https://bit.ly/3nrtuqZ

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის უფროსმა ია ჩხაიძემ სხდომას გაანცო შემდეგი  დადგენილებები:

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში სკოლამდელი განათლების და სასკოლო მზაობის პროგრამის მომსახურების და დაწესებულების შიდა მონიტორინგისა და შეფასების სისტემის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების დამტკიცების თაობაზე.

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ადრეული აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და მხოლოდ სასკოლო მზაობის პროგრამის განმახორციელებელი დაწესებულების პერსონალისთვის სამსახურებრივი ინსტრუქციების, ქცევისა და ეთიკის ნორმების დამტკიცების შესახებ“

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ადრეული აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და მხოლოდ სასკოლო მზაობის პროგრამის განმახორციელებელი დაწესებულების პერსონალის პროფესიული სტანდარტების დამტკიცების შესახებ“https://bit.ly/3nuOpct

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ადრეული აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და მხოლოდ სასკოლო მზაობის პროგრამის განმახორციელებელი საჯარო დაწესებულების დირექტორის საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ“

საკრებულომ მხარი დაუჭირა  აღნიშნულ დადგენილებებს.

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 29 იანვრის N2 დადგენილებაში შევიდა ცვლილება „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემისა და მიღების წესის დამტკიცების შესახებ“  ვრცლად ცვლილების შესახებ: https://bit.ly/3eEEKMI

დამტკიცდა განკარგულება „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით 2021 წელს დასაფინანსებელი პროექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ვრცლად:https://bit.ly/3eGfPYY

სხდომაზე განხილულ იქნა საკრებულოს წევრების მიერ დაყენებული სხვადასხვა მნიშვნელოვანი საკითხები.

 

Share:

კომენტარის დატოვება