25 მაისის საკრებულოს სხდომა

✅დღეს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა გაიმართა, რომელსაც ბესიკ ტაბიძე უძღვებოდა. სხდომას ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერი ალექსანდრე სარიშვილი და საკითხის მომხსენებლები ესწრებოდნენ.
🇺🇦საკრებულოს სხდომაზე წუთიერი დუმილით პატივი მიაგეს უკრაინაში დაღუპულთა ხსოვნას.
➡️საკრებულოს სხდომაზე 3 დადგენილების პროექტი დამტკიცდა, რომელიც დეპუტატებს მერიის იურიდიული სამსახურის უფროსმა შოთა ჩაგუნავამ გააცნო:
1. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მოსაკრებლების შემოღების, გადახდის ინსტრუქციის, დაგვა-დასუფთავების და ნარჩენების განკარგვის წესის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 31 ივლისის N34 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“. http://lanchkhuti.gov.ge/?p=10281
2. „მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) სანებართვო მოსაკრებლის შემოღების და სანებართვო მოსაკრებლის გადახდის ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ“. http://lanchkhuti.gov.ge/?p=10281
3. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში (გარდა სოფელ მალთაყვიდან მდინარე სეფისწყალამდე შავი ზღვის ნაპირიდან 500 მეტრის რადიუსში არსებულ დასახლებებში და დასახლებათა შორის არეალებში მოქცეული ტერიტორიისა) II კლასის ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების, მათი ფუნქციონირებისათვის განკუთვნილი II კლასის დამხმარე ხასიათის შენობა-ნაგებობებისთვის და II კლასის ღობეების მშენებლობისათვის (რეკონსტრუქციისათვის) მშენებლობის დეტალური შეტყობინების დადგენის შესახებ“. http://lanchkhuti.gov.ge/?p=10278
✅დეპუტატებმა იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარის, გიორგი ხელაძის მიერ წარმოდგენილ დადგენილების 2 პროექტსაც დაუჭირეს მხარი:
➡️„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“. http://lanchkhuti.gov.ge/?p=10470 და „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 30 მარტის №15 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“. http://lanchkhuti.gov.ge/?p=10558
➡️საკრებულოს სხდომაზე ადმინისტრაციული წარმოება დაიწყო „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 25 ნოემბრის N26 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“, რომელიც დეპუტატებს საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსმა როლანდ ლაშხიამ წარუდგინა. http://lanchkhuti.gov.ge/?p=10740
✅საკრებულომ ასევე ადმინისტრაციული წარმოება დაიწყო 10 საკითხთან დაკავშირებით:
1. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“. 2. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული და სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“. 3. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, ტურიზმის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“. 4. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“. 5. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისა და ეკონომიკის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“. 6. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“. 7. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“. 8. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“. 9. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სერვისების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“. 10. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ქონების მართვისა და სოფლის მეურნეობის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“.
➡️საკრებულოს მიერ დაწყებული ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტების პროექტების ბმული იხილეთ http://lanchkhuti.gov.ge/?p=10806
✔️ ძირითადი საკითხების დასრულების შემდეგ საკრებულოს წევრებმა დასვეს მუნიციპალიტეტის წინაშე არსებული სხვადასხვა მნიშვნელოვანი საკითხები.
Share:

კომენტარის დატოვება