დადგენილება N30 (28.06.2022 წელი) – “ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ქონების მართვისა და სოფლის მეურნეობის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ”

dadgenileba_30_20220628
Share:

კომენტარის დატოვება