,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სახელმწიფო საკუთრებაში გადაცემის შესახებ”

gankargulebis_proeqti_20230726
Share:

კომენტარის დატოვება