საკრებულოს ბიუროს 14 დეკემბრის სხდომა

🔷️დღეს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა გაიმართა, რომელსაც საკრებულოს თავმჯდომარე ბესიკ ტაბიძე უძღვებოდა.
▶️ბიუროს სხდომას მუნიციპალიტეტის მერი ალექსანდრე სარიშვილი ესწრებოდა.
🔷️სხდომაზე განიხილეს შემდეგი პროექტები👇:
1. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 22 დეკემბრის N37 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“.
მომხსენებელი როლანდ ლაშხია
2. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლის პრიორიტეტების დოკუმენტის დამტკიცების შესახებ“.
მომხსენებელი ალექსანდრე სარიშვილი
3. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“.
მომხსენებელი ალექსანდრე სარიშვილი
4. ,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის განათლების ხელშეწყობის, კულტურის ხელშეწყობის, სპორტის ხელშეწყობისა და ახალგაზრდობის მხარდაჭერის პროგრამებიდან დაფინანსების მიზნით გამოყოფილი თანხის გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ” ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 24 აგვისტოს N16 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“.
მომხსენებელი დავით სულაქველიძე
5. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 სექტემბრის N30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“.
მომხსენებელი ვერიკო კვირკველია
6. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის სამუშოა გეგმის დამტკიცების შესახებ“.
მომხსენებელი ვერიკო კვირკველია
7. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს 2024 წლის სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ“.
მომხსენებელი ვერიკო კვირკველია
8. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემისა და მიღების წესის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე“.
მომხსენებელი თამარ ფირცხალაიშვილი
9.n ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა, განათლების, კულტურისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის 2024 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ.
მომხსენებელი კარლო კვიტაიშვილი
10. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის 2024 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ.
მომხსენებელი ალექსანდრე მახათაძე
11. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკის, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისიის 2024 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ.
მომხსენებელი ზაზა წულაძე
12. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის 2024 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ.
მომხსენებელი გიორგი ხელაძე
13. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის 2024 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ.
მომხსენებელი გიორგი იმნაიშვილი
14. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის 2024 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ.
მომხსენებელი ნინო ძიძიგური
15. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობების დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 25 დეკემბრის N38 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ“.
მომხსენებელი შოთა ჩაგუნავა
16. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 28 ივნისის N21 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ~.
მომხსენებელი შოთა ჩაგუნავა
17. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 28 ივნისის N28 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ“.
მომხსენებელი შოთა ჩაგუნავა
18. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პოლიტიკურ თანამდებობის პირთა და აპარატის მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობების დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 იანვრის №5 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ“.
მომხსენებელი გიორგი ხელაძე
19. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 30 მარტის №15 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ“.
მომხსენებელი გიორგი ხელაძე
20. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში გასაშენებელი მწვანე ნარგავების სახეობებისა და გამწვანების პროექტის შეთანხმების პირობების დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ“.
მომხსენებელი შოთა ჩაგუნავა
21. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საშუალოვადიანი განვითარების გეგმის (2024-2027) დამტკიცების შესახებ“
მომხსენებელი როლანდ ლაშხია
22. „მდგრადი განვითარების მიზნების ლანჩხუთის მუნიციპალური დოკუმენტის დამტკიცების შესახებ“.
მომხსენებელი როლანდ ლაშხია
✅️ძირითადი საკითხების დასრულების შემდეგ ბიუროს წევრებმა მუნიციპალიტეტში არსებულ სხვადასხვა მნიშვნელოვან საკითხზე იმსჯელეს.
▶️ბიუროს გადაწყვეტილებით, საკრებულოს სხდომა გაიმართება 2023 წლის 21 დეკემბერს 12:00 საათზე.
Share:

კომენტარის დატოვება