,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის დაზუსტებული განმარტებითი ბარათი (23.02.2024 წელი)

dadgenilebis –proeqti-20240223
Share:

კომენტარის დატოვება