უძრავი ქონების ნუსხა – 2019 წლის 31 მარტის მდგომარეობით

#სახეობაკოდისათაურიაღწერა
1ნაკვეთი27.06.52.589არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ლანჩხუთი, ქალაქი ლანჩხუთი, ქუჩა ჟორდანია, N76-ის მიმდებარედ; 689,00 კვ.მ.
2ნაკვეთი27.04.51.329არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ნიგოითი, მუნიციპალიტეტი ლანჩხუთი, სოფელი ნიგოითი; 9 505,00 კვ.მ.
3ნაკვეთი27.06.52.588არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ლანჩხუთი, ქალაქი ლანჩხუთი, ქუჩა ჟორდანია, N76-ის მიმდებარედ; 29 435,00 კვ.მ.
4ნაკვეთი27.09.46.282არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ჩიბათი, მუნიციპალიტეტი ლანჩხუთი, სოფელი ჩიბათი; 7 889,00 კვ.მ.
5ნაკვეთი27.08.47.364არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, გვიმბალაური, ქალაქი ლანჩხუთი. ჟორდანიას ქუჩა; 2 343,00 კვ.მ.
6ნაკვეთი27.06.52.114არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ლანჩხუთი, ქალაქი ლანჩხუთი, ქუჩა კოსტავა, N 37; 781,00 კვ.მ.
7ნაკვეთი27.01.42.015არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, მამათი, მუნიციპალიტეტი ლანჩხუთი, სოფელი მამათი; 950,00 კვ.მ.
8ნაკვეთი27.04.51.274არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ნიგოითი, მუნიციპალიტეტი ლანჩხუთი, სოფელი ჩოლობარგი; 4 399,00 კვ.მ.
9ნაკვეთი27.02.44.233არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, აცანა, მუნიციპალიტეტი ლანჩხუთი, სოფელი აცანა; 1 336,00 კვ.მ.
10ნაკვეთი27.03.42.008არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, აკეთი, მუნიციპალიტეტი ლანჩხუთი, აკეთი; 10 432,00 კვ.მ.
11ბინა/ფართი27.06.51.005.01.304არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ლანჩხუთი, ქალაქი ლანჩხუთი, ქუჩა ჟორდანია, N 126;
12ნაკვეთი27.15.52.294არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, სუფსა, მუნიციპალიტეტი ლანჩხუთი, სოფელი სუფსა; 387,00 კვ.მ.
13ნაკვეთი27.06.52.585არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ლანჩხუთი, ქალაქი ლანჩხუთი ნინოშვილის ქუჩა; 16 351,00 კვ.მ.
14ნაკვეთი27.15.52.559არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, სუფსა, მუნიციპალიტეტი ლანჩხუთი, სოფელი სუფსა; 203,00 კვ.მ.
15ნაკვეთი27.03.43.075არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, აკეთი, მუნიციპალიტეტი ლანჩხუთი, სოფელი აკეთი; 2 174,00 კვ.მ.
16ნაკვეთი27.15.55.553არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, სუფსა, მუნიციპალიტეტი ლანჩხუთი, სოფელი გრიგოლეთი; 393,00 კვ.მ.
17ნაკვეთი27.10.46.340არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ლესა, ლანჩხუთი, სოფელი ლესა; 426,00 კვ.მ.
18ნაკვეთი27.03.44.309არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, აკეთი, მუნიციპალიტეტი ლანჩხუთი, სოფელი აკეთი; 54,00 კვ.მ.
19ნაკვეთი27.06.56.647არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ლანჩხუთი, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი, ქალაქი ლანჩხუთი, გოჩა კვირკველიას ქუჩა, N 21; 700,00 კვ.მ.
20ნაკვეთი27.11.45.083არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ჯურუყვეთი, მუნიციპალიტეტი ლანჩხუთი, სოფელი ჯურუყვეთი; 2 807,00 კვ.მ.
21ბინა/ფართი27.06.51.005.01.302არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ლანჩხუთი, ქალაქი ლანჩხუთი, ქუჩა ჟორდანია, N 126;
22ბინა/ფართი27.06.51.005.01.306არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ლანჩხუთი, ქალაქი ლანჩხუთი, ქუჩა ჟორდანია, N 126;
23ბინა/ფართი27.06.51.005.01.315არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ლანჩხუთი, ქალაქი ლანჩხუთი, ქუჩა ჟორდანია, N 126;
24ნაკვეთი27.06.51.311არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ლანჩხუთი, ქალაქი ლანჩხუთი, ქუჩა კვირკველია; 4 035,00 კვ.მ.
25ნაკვეთი27.06.52.577არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ლანჩხუთი, ქალაქი ლანჩხუთი, ქუჩა ჟორდანია; 3 535,00 კვ.მ.
26ნაკვეთი27.06.56.667არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ლანჩხუთი, ქალაქი ლანჩხუთი, ქუჩა კოსტავას; 8 982,00 კვ.მ.
27ნაკვეთი27.15.52.012არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, სუფსა, მუნიციპალიტეტი ლანჩხუთი, სუფსა; 1 128,00 კვ.მ.
28ნაკვეთი27.13.42.001არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ჩოჩხათი, მუნიციპალიტეტი ლანჩხუთი, შრომისუბანი; 3 000,00 კვ.მ.
29ნაკვეთი27.12.41.004არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ნინოშვილი, მუნიციპალიტეტი ლანჩხუთი, სოფელი ნინოშვილი; 1 651,00 კვ.მ.
30ნაკვეთი27.15.55.493არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, სუფსა, მუნიციპალიტეტი ლანჩხუთი, სოფელი გრიგოლეთი; 1 750,00 კვ.მ.
31ნაკვეთი27.09.46.010არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ჩიბათი, რაიონი ლანჩხუთი, სოფელი ჩიბათი; 10 232,00 კვ.მ.
32ნაკვეთი27.06.52.579არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ლანჩხუთი, ქალაქი ლანჩხუთი კოსტავას ქუჩა; 7 730,00 კვ.მ.
33ნაკვეთი27.06.55.052არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ლანჩხუთი, ქალაქი ლანჩხუთი რუსთაველის ქუჩა; 6 810,00 კვ.მ.
34ნაკვეთი27.06.51.006არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ლანჩხუთი, ქალაქი ლანჩხუთი, ქუჩა ჟორდანია; 564,00 კვ.მ.
35ნაკვეთი27.04.51.617არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ნიგოითი, მუნიციპალიტეტი ლანჩხუთი, სოფელი ჩოლობარგი; 515,00 კვ.მ.
36ნაკვეთი27.13.43.001არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ჩოჩხათი, მუნიციპალიტეტი ლანჩხუთი, ჩოჩხათი; 722,00 კვ.მ.
37ნაკვეთი27.02.41.004არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, აცანა, მუნიციპალიტეტი ლანჩხუთი, სოფელი აცანა; 865,00 კვ.მ.
38ნაკვეთი27.06.54.462არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ლანჩხუთი, ქალაქი ლანჩხუთი, ქუჩა ჟორდანია; 5 769,00 კვ.მ.
39ნაკვეთი27.06.56.666არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ლანჩხუთი, ქალაქი ლანჩხუთი, ჟორდანიას ქუჩა; 6 041,00 კვ.მ.
40ნაკვეთი27.06.52.581არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ლანჩხუთი, ქალაქი ლანჩხუთი, ჟორდანიას ქუჩა; 5 114,00 კვ.მ.
41ნაკვეთი27.06.54.463არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ლანჩხუთი, ; 4 424,00 კვ.მ.
42ნაკვეთი27.06.52.580არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ლანჩხუთი, ქალაქი ლანჩხუთი ჟორდანიას ქუჩა; 4 581,00 კვ.მ.
43ნაკვეთი27.06.56.668არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ლანჩხუთი, მუნიციპალიტეტი ლანჩხუთი, ქუჩა კვირკველიას; 15 463,00 კვ.მ.
44ნაკვეთი27.04.51.050არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ნიგოითი, მუნიციპალიტეტი ლანჩხუთი, სოფელი ჭყონაგორა; 1 679,00 კვ.მ.
45ნაკვეთი27.15.42.898არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, სუფსა, მუნიციპალიტეტი ლანჩხუთი, სოფელი გრიგოლეთი; 54 235,00 კვ.მ.
46ნაკვეთი27.01.42.002არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, მამათი, მუნიციპალიტეტი ლანჩხუთი, მამათი; 2 513,00 კვ.მ.
47ნაკვეთი27.10.46.003არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ლესა, რაიონი ლანჩხუთი, სოფელი ლესა; 2 609,00 კვ.მ.
48ნაკვეთი27.14.53.220სასოფლო-სამეურნეოლანჩხუთი, ნიგვზიანი, მუნიციპალიტეტი ლანჩხუთი, სოფელი ნიგვზიანი; 43 062,00 კვ.მ.
49ნაკვეთი27.06.52.066არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ლანჩხუთი, ქალაქი ლანჩხუთი, ქუჩა ჟორდანია, N 80; 1 078,00 კვ.მ.
50ნაკვეთი27.06.56.648არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ლანჩხუთი, ქალაქი ლანჩხუთი, ქუჩა მარჯანიშვილი, N 11-ბ ; ქალაქი ლანჩხუთი, ქუჩა კვირკველიას, N 21; 332,00 კვ.მ.
51ნაკვეთი27.04.50.208არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ნიგოითი, მუნიციპალიტეტი ლანჩხუთი, სოფელი ქვიანი; 1 433,00 კვ.მ.
52ნაკვეთი27.14.48.020არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ნიგვზიანი, რაიონი ლანჩხუთი, სოფელი ნიგვზიანი; 2 715,00 კვ.მ.
53ნაკვეთი27.05.44.009არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, შუხუთი, მუნიციპალიტეტი ლანჩხუთი, სოფელი შუხუთი; 1 782,00 კვ.მ.
54ბინა/ფართი27.06.51.005.01.308არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ლანჩხუთი, ქალაქი ლანჩხუთი, ქუჩა ჟორდანია, N 126;
55ბინა/ფართი27.06.51.005.01.305არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ლანჩხუთი, ქალაქი ლანჩხუთი, ქუჩა ჟორდანია, N 126;
56ბინა/ფართი27.06.51.005.01.216არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ლანჩხუთი, ქალაქი ლანჩხუთი, ქუჩა ჟორდანია, N 126;
57ბინა/ფართი27.06.51.005.01.115არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ლანჩხუთი, ქალაქი ლანჩხუთი, ქუჩა ჟორდანია, N 126;
58ბინა/ფართი27.06.51.005.01.210არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ლანჩხუთი, ქალაქი ლანჩხუთი, ქუჩა ჟორდანია, N 126;
59ბინა/ფართი27.06.51.005.01.114არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ლანჩხუთი, ქალაქი ლანჩხუთი, ქუჩა ჟორდანია, N 126;
60ნაკვეთი27.15.52.037არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, სუფსა, რაიონი ლანჩხუთი, სოფელი სუფსა; 101,00 კვ.მ.
61ნაკვეთი27.14.53.213სასოფლო-სამეურნეოლანჩხუთი, ნიგვზიანი, მუნიციპალიტეტი ლანჩხუთი, სოფელი ნიგვზიანი, (ჩანჩეთი); 480,00 კვ.მ.
62ბინა/ფართი27.06.51.005.01.219არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ლანჩხუთი, ქალაქი ლანჩხუთი, ქუჩა ჟორდანია, N 126;
63ბინა/ფართი27.06.51.005.01.311არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ლანჩხუთი, ქალაქი ლანჩხუთი, ქუჩა ჟორდანია, N 126;
64ბინა/ფართი27.06.51.005.01.108არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ლანჩხუთი, ქალაქი ლანჩხუთი, ქუჩა ჟორდანია, N 126;
65ბინა/ფართი27.06.51.005.01.104არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ლანჩხუთი, ქალაქი ლანჩხუთი, ქუჩა ჟორდანია, N 126;
66ბინა/ფართი27.06.51.005.01.303არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ლანჩხუთი, ქალაქი ლანჩხუთი, ქუჩა ჟორდანია, N 126;
67ნაკვეთი27.06.52.551არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ლანჩხუთი, მუნიციპალიტეტი ლანჩხუთი, ურუშაძის ჩიხი; 597,00 კვ.მ.
68ნაკვეთი27.04.50.282არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ნიგოითი, მუნიციპალიტეტი ლანჩხუთი, სოფელი ნიგოითი; 315,00 კვ.მ.
69ნაკვეთი27.13.48.013არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ჩოჩხათი, მუნიციპალიტეტი ლანჩხუთი, გულიანი; 5 963,00 კვ.მ.
70ბინა/ფართი27.06.51.005.01.313არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ლანჩხუთი, ქალაქი ლანჩხუთი, ქუჩა ჟორდანია, N 126;
71ნაკვეთი27.08.47.030არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, გვიმბალაური, რაიონი ლანჩხუთი, სოფელი გვიმბალაური; 38 000,00 კვ.მ.
72ბინა/ფართი27.06.51.005.01.106არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ლანჩხუთი, ქალაქი ლანჩხუთი, ქუჩა ჟორდანია, N 126;
73ნაკვეთი27.10.48.021სასოფლო-სამეურნეო (საკარმიდამო)ლანჩხუთი, ლესა, რაიონი ლანჩხუთი, სოფელი ლესა; 2 868,00 კვ.მ.
74ნაკვეთი27.05.48.016არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, შუხუთი, რაიონი ლანჩხუთი, სოფელი შუხუთი; 1 808,00 კვ.მ.
75ნაკვეთი27.06.56.599არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ლანჩხუთი, ქალაქი ლანჩხუთი, ქუჩა თავისუფლება; 12 603,00 კვ.მ.
76ნაკვეთი27.06.51.283არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ლანჩხუთი, ქალაქი ლანჩხუთი, ქუჩა კვირკველიას 16 გ; 89,00 კვ.მ.
77ბინა/ფართი27.06.51.005.01.316არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ლანჩხუთი, ქალაქი ლანჩხუთი, ქუჩა ჟორდანია, N 126;
78ნაკვეთი27.06.48.260არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ლანჩხუთი, ქალაქი ლანჩხუთი, ქუჩა მგელაძე, N 16; 10 038,00 კვ.მ.
79ნაკვეთი27.03.45.288არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, აკეთი, მუნიციპალიტეტი ლანჩხუთი, სოფელი აკეთი; 1 074,00 კვ.მ.
80ბინა/ფართი27.06.51.005.01.309არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ლანჩხუთი, ქალაქი ლანჩხუთი, ქუჩა ჟორდანია, N 126;
81ბინა/ფართი27.06.51.005.01.314არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ლანჩხუთი, ქალაქი ლანჩხუთი, ქუჩა ჟორდანია, N 126;
82ბინა/ფართი27.06.51.005.01.213არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ლანჩხუთი, ქალაქი ლანჩხუთი, ქუჩა ჟორდანია, N 126;
83ბინა/ფართი27.06.51.005.01.205არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ლანჩხუთი, ქალაქი ლანჩხუთი, ქუჩა ჟორდანია, N 126;
84ნაკვეთი27.06.48.259არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ლანჩხუთი, ქალაქი ლანჩხუთი, ქუჩა მგელაძე, N 16; 10 235,00 კვ.მ.
85ნაკვეთი27.06.48.256არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ლანჩხუთი, ქალაქი ლანჩხუთი, ქუჩა მგელაძე, N 16; 10 084,00 კვ.მ.
86ნაკვეთი27.09.50.281არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ჩიბათი, მუნიციპალიტეტი ლანჩხუთი, სოფელი ჩიბათი; 4 893,00 კვ.მ.
87ბინა/ფართი27.06.51.005.01.214არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ლანჩხუთი, ქალაქი ლანჩხუთი, ქუჩა ჟორდანია, N 126;
88ნაკვეთი27.08.47.022არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, გვიმბალაური, რაიონი ლანჩხუთი, სოფელი გვიმბალაური; 3 384,00 კვ.მ.
89ბინა/ფართი27.06.51.005.01.208არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ლანჩხუთი, ქალაქი ლანჩხუთი, ქუჩა ჟორდანია, N 126;
90ნაკვეთი27.09.50.282არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ჩიბათი, მუნიციპალიტეტი ლანჩხუთი, სოფელი ჩიბათი; 2 792,00 კვ.მ.
91ნაკვეთი27.06.51.282არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ლანჩხუთი, ქალაქი ლანჩხუთი, ქუჩა კვირკველიას 16 გ; 113,00 კვ.მ.
92ნაკვეთი27.06.52.141არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ლანჩხუთი, ქალაქი ლანჩხუთი, ქუჩა ნინოშვილის, N 37; 1 650,00 კვ.მ.
93ბინა/ფართი27.06.51.005.01.218არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ლანჩხუთი, ქალაქი ლანჩხუთი, ქუჩა ჟორდანია, N 126;
94ნაკვეთი27.08.46.017არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, გვიმბალაური, რაიონი ლანჩხუთი, სოფელი გვიმბალაური; 175,00 კვ.მ.
95ბინა/ფართი27.06.51.005.01.107არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ლანჩხუთი, ქალაქი ლანჩხუთი, ქუჩა ჟორდანია, N 126;
96ნაკვეთი27.06.48.258არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ლანჩხუთი, ქალაქი ლანჩხუთი, ქუჩა მგელაძე, N 16; 10 244,00 კვ.მ.
97ბინა/ფართი27.06.51.005.01.310არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ლანჩხუთი, ქალაქი ლანჩხუთი, ქუჩა ჟორდანია, N 126;
98ბინა/ფართი27.06.51.005.01.105არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ლანჩხუთი, ქალაქი ლანჩხუთი, ქუჩა ჟორდანია, N 126;
99ნაკვეთი27.11.45.001არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ჯურუყვეთი, რაიონი ლანჩხუთი, სოფელი ჯურუყვეთი; 360,00 კვ.მ.
100ნაკვეთი27.06.52.138არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ლანჩხუთი, ქალაქი ლანჩხუთი, ქუჩა ნინოშვილის, N 32; 337,00 კვ.მ.
101ბინა/ფართი27.06.51.005.01.307არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ლანჩხუთი, ქალაქი ლანჩხუთი, ქუჩა ჟორდანია, N 126;
102ბინა/ფართი27.06.51.005.01.116არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ლანჩხუთი, ქალაქი ლანჩხუთი, ქუჩა ჟორდანია, N 126;
103ნაკვეთი27.06.56.130არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ლანჩხუთი, ქალაქი ლანჩხუთი, ქუჩა მარჯანიშვილი, N 11-ა; 866,00 კვ.მ.
104ნაკვეთი27.09.46.013არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ჩიბათი, რაიონი ლანჩხუთი, სოფელი ჩიბათი; 2 134,00 კვ.მ.
105ბინა/ფართი27.06.51.005.01.217არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ლანჩხუთი, ქალაქი ლანჩხუთი, ქუჩა ჟორდანია, N 126;
106ბინა/ფართი27.06.51.005.01.204არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ლანჩხუთი, ქალაქი ლანჩხუთი, ქუჩა ჟორდანია, N 126;
107ბინა/ფართი27.06.51.005.01.119არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ლანჩხუთი, ქალაქი ლანჩხუთი, ქუჩა ჟორდანია, N 126;
108ნაკვეთი27.06.52.448არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ლანჩხუთი, ქალაქი ლანჩხუთი, ქუჩა ჟორდანიას; 1 118,00 კვ.მ.
109ბინა/ფართი27.06.51.005.01.215არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ლანჩხუთი, ქალაქი ლანჩხუთი, ქუჩა ჟორდანია, N 126;
110ბინა/ფართი27.06.51.005.01.212არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ლანჩხუთი, ქალაქი ლანჩხუთი, ქუჩა ჟორდანია, N 126;
111ბინა/ფართი27.06.51.005.01.211არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ლანჩხუთი, ქალაქი ლანჩხუთი, ქუჩა ჟორდანია, N 126;
112ბინა/ფართი27.06.51.005.01.111არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ლანჩხუთი, ქალაქი ლანჩხუთი, ქუჩა ჟორდანია, N 126;
113ბინა/ფართი27.06.51.005.01.101არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ლანჩხუთი, ქალაქი ლანჩხუთი, ქუჩა ჟორდანია, N 126;
114ბინა/ფართი27.06.51.005.01.312არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ლანჩხუთი, ქალაქი ლანჩხუთი, ქუჩა ჟორდანია, N 126;
115ნაკვეთი27.06.48.257არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ლანჩხუთი, ქალაქი ლანჩხუთი, ქუჩა მგელაძე, N 16; 10 043,00 კვ.მ.
116ნაკვეთი27.01.41.003არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, მამათი, მუნიციპალიტეტი ლანჩხუთი, მამათი; 1 528,00 კვ.მ.
117ნაკვეთი27.06.51.235არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ლანჩხუთი, ქალაქი ლანჩხუთი, ქუჩა ჟორდანიას; 1 100,00 კვ.მ.
118ბინა/ფართი27.06.51.005.01.207არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ლანჩხუთი, ქალაქი ლანჩხუთი, ქუჩა ჟორდანია, N 126;
119ბინა/ფართი27.06.51.005.01.202არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ლანჩხუთი, ქალაქი ლანჩხუთი, ქუჩა ჟორდანია, N 126;
120ბინა/ფართი27.06.51.005.01.201არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ლანჩხუთი, ქალაქი ლანჩხუთი, ქუჩა ჟორდანია, N 126;
121ნაკვეთი27.06.48.261არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ლანჩხუთი, ქალაქი ლანჩხუთი, ქუჩა მგელაძე, N 16; 1 812,00 კვ.მ.
122ბინა/ფართი27.06.51.005.01.523არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ლანჩხუთი, ქალაქი ლანჩხუთი, ქუჩა ჟორდანია, N 126;
123ბინა/ფართი27.06.51.005.01.118არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ლანჩხუთი, ქალაქი ლანჩხუთი, ქუჩა ჟორდანია, N 126;
124ბინა/ფართი27.06.51.005.01.103არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ლანჩხუთი, ქალაქი ლანჩხუთი, ქუჩა ჟორდანია, N 126;
125ბინა/ფართი27.06.51.005.01.102არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ლანჩხუთი, ქალაქი ლანჩხუთი, ქუჩა ჟორდანია, N 126;
126ნაკვეთი27.02.42.012არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, აცანა, რაიონი ლანჩხუთი, სოფელი აცანა; 1 466,00 კვ.მ.
127ბინა/ფართი27.06.52.055.01.015არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ლანჩხუთი, ქალაქი ლანჩხუთი, ქუჩა ჟორდანია, N 74;
128ნაკვეთი27.04.49.450არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ნიგოითი, მუნიციპალიტეტი ლანჩხუთი, სოფელი ჭყონაგორა; 1 764,00 კვ.მ.
129ბინა/ფართი27.06.51.005.01.522არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ლანჩხუთი, ქალაქი ლანჩხუთი, ქუჩა ჟორდანია, N 126;
130ბინა/ფართი27.06.56.019.01.500არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ლანჩხუთი, ქალაქი ლანჩხუთი, ქუჩა ჟორდანია, N 107, ქუჩა /თავისუფლების N1/;
131ბინა/ფართი27.06.56.019.01.527არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ლანჩხუთი, ქალაქი ლანჩხუთი, ქუჩა ჟორდანია, N 107, ქუჩა /თავისუფლების N1/;
132ბინა/ფართი27.06.51.005.01.206არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ლანჩხუთი, ქალაქი ლანჩხუთი, ქუჩა ჟორდანია, N 126;
133ბინა/ფართი27.06.51.005.01.117არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ლანჩხუთი, ქალაქი ლანჩხუთი, ქუჩა ჟორდანია, N 126;
134ბინა/ფართი27.06.51.005.01.113არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ლანჩხუთი, ქალაქი ლანჩხუთი, ქუჩა ჟორდანია, N 126;
135ნაკვეთი27.13.48.001არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ჩოჩხათი, მუნიციპალიტეტი ლანჩხუთი, გულიანი; 3 201,00 კვ.მ.
136ნაკვეთი27.06.52.457არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ლანჩხუთი, ქალაქი ლანჩხუთი, ქუჩა ებრალაიძის, N27-ის მიმდებარედ; 441,00 კვ.მ.
137ნაკვეთი27.14.45.261არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ნიგვზიანი, მუნიციპალიტეტი ლანჩხუთი, სოფელი ნიგვზიანი; 407,00 კვ.მ.
138ბინა/ფართი27.06.51.005.01.524არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ლანჩხუთი, ქალაქი ლანჩხუთი, ქუჩა ჟორდანია, N 126;
139ბინა/ფართი27.06.51.005.01.209არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ლანჩხუთი, ქალაქი ლანჩხუთი, ქუჩა ჟორდანია, N 126;
140ბინა/ფართი27.06.51.005.01.318არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ლანჩხუთი, ქალაქი ლანჩხუთი, ქუჩა ჟორდანია, N 126;
141ბინა/ფართი27.06.51.005.01.301არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ლანჩხუთი, ქალაქი ლანჩხუთი, ქუჩა ჟორდანია, N 126;
142ნაკვეთი27.09.48.005არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ჩიბათი, მუნიციპალიტეტი ლანჩხუთი, სოფელი ჩიბათი; 7 809,00 კვ.მ.
143ბინა/ფართი27.06.51.005.01.513არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ლანჩხუთი, ქალაქი ლანჩხუთი, ქუჩა ჟორდანია, N 126;
144ბინა/ფართი27.06.51.005.01.203არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ლანჩხუთი, ქალაქი ლანჩხუთი, ქუჩა ჟორდანია, N 126;
145ბინა/ფართი27.06.51.005.01.319არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ლანჩხუთი, ქალაქი ლანჩხუთი, ქუჩა ჟორდანია, N 126;
146ბინა/ფართი27.06.51.005.01.317არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ლანჩხუთი, ქალაქი ლანჩხუთი, ქუჩა ჟორდანია, N 126;
147ნაკვეთი27.03.43.003არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, აკეთი, მუნიციპალიტეტი ლანჩხუთი, სოფელი აკეთი; 1 121,00 კვ.მ.
148ნაკვეთი27.16.50.271არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ღრმაღელე, მუნიციპალიტეტი ლანჩხუთი, სოფელი წყალწმინდა; 600,00 კვ.მ.
149ბინა/ფართი27.06.51.005.01.525არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ლანჩხუთი, ქალაქი ლანჩხუთი, ქუჩა ჟორდანია, N 126;
150ნაკვეთი27.06.52.452არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ლანჩხუთი, ქალაქი ლანჩხუთი, ქუჩა ჟორდანიას, N 82-ის მიმდებარე; 1 400,00 კვ.მ.
151ბინა/ფართი27.06.51.005.01.112არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ლანჩხუთი, ქალაქი ლანჩხუთი, ქუჩა ჟორდანია, N 126;
152ბინა/ფართი27.06.51.005.01.109არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ლანჩხუთი, ქალაქი ლანჩხუთი, ქუჩა ჟორდანია, N 126;
153ნაკვეთი27.01.43.002არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, მამათი, რაიონი ლანჩხუთი, სოფელი მამათი; 472,00 კვ.მ.
154ნაკვეთი27.05.46.024არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, შუხუთი, რაიონი ლანჩხუთი, სოფელი შუხუთი; 912,00 კვ.მ.
155ნაკვეთი27.06.51.233არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ლანჩხუთი, ქალაქი ლანჩხუთი, ქუჩა ჟორდანია, N 126, მიმდებარედ; 2 883,00 კვ.მ.
156ბინა/ფართი27.06.51.020.01.511არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ლანჩხუთი, ქალაქი ლანჩხუთი, ქუჩა ნინოშვილის, N 60;
157ნაკვეთი27.10.46.002არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ლესა, მუნიციპალიტეტი ლანჩხუთი, სოფელი ლესა; 3 800,00 კვ.მ.
158ნაკვეთი27.06.54.014არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ლანჩხუთი, ქალაქი ლანჩხუთი, ქუჩა ჟორდანია; 599,00 კვ.მ.
159ნაკვეთი27.16.50.104არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ღრმაღელე, რაიონი ლანჩხუთი, სოფელი წყალწმინდა; 108,00 კვ.მ.
160ნაკვეთი27.06.56.166არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ლანჩხუთი, ქალაქი ლანჩხუთი, ქუჩა ჟორდანია, სკვერი; 57,00 კვ.მ.
161ნაკვეთი27.07.42.054არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, მაჩხვარეთი, მუნიციპალიტეტი ლანჩხუთი, სოფელი მაჩხვარეთი; 1 781,00 კვ.მ.
162ნაკვეთი27.12.41.031სასოფლო-სამეურნეოლანჩხუთი, ნინოშვილი, მუნიციპალიტეტი ლანჩხუთი, სოფელი ნინოშვილი; 750,00 კვ.მ.
163ნაკვეთი27.06.52.008არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ლანჩხუთი, ქალაქი ლანჩხუთი, ქუჩა ჟორდანია; 5 348,00 კვ.მ.
164ნაკვეთი27.06.51.010არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ლანჩხუთი, ქალაქი ლანჩხუთი, ქუჩა ჟორდანია; 108,00 კვ.მ.
165ნაკვეთი27.15.52.046არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, სუფსა, რაიონი ლანჩხუთი, სოფელი სუფსა; 807,00 კვ.მ.
166ბინა/ფართი27.04.50.033.01.505არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ნიგოითი, რაიონი ლანჩხუთი, სოფელი ქვიანი;
167ნაკვეთი27.08.47.006სასოფლო-სამეურნეოლანჩხუთი, გვიმბალაური, მუნიციპალიტეტი ლანჩხუთი, გვიმბალაური; 1 594,00 კვ.მ.
168ნაკვეთი27.06.57.191არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ლანჩხუთი, ქალაქი ლანჩხუთი, ქუჩა მუსხელიშვილი, N 15 ა; 6 920,00 კვ.მ.
169ნაკვეთი27.02.44.003არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, აცანა, მუნიციპალიტეტი ლანჩხუთი, სოფელი აცანა; 2 466,00 კვ.მ.
170ნაკვეთი27.06.56.017არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ლანჩხუთი, ქალაქი ლანჩხუთი, ქუჩა ჟორდანია; 33,00 კვ.მ.
171ნაკვეთი27.14.50.005არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ნიგვზიანი, მუნიციპალიტეტი ლანჩხუთი, სოფელი ნიგვზიანი; 6 500,00 კვ.მ.
172ნაკვეთი27.06.51.210არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ლანჩხუთი, ქალაქი ლანჩხუთი, ქუჩა ნინოშვილის; 748,00 კვ.მ.
173ნაკვეთი27.04.49.074არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ნიგოითი, რაიონი ლანჩხუთი, სოფელი ნიგოითი; 2 399,00 კვ.მ.
174ბინა/ფართი27.04.50.033.01.509არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ნიგოითი, რაიონი ლანჩხუთი, სოფელი ქვიანი;
175ნაკვეთი27.06.51.038არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ლანჩხუთი, ქალაქი ლანჩხუთი, ქუჩა ჟორდანია, N 126-ის(მიმდებარე); 1 059,00 კვ.მ.
176ნაკვეთი27.07.41.002არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, მაჩხვარეთი, მუნიციპალიტეტი ლანჩხუთი, სოფელი მაჩხვარეთი; 1 245,00 კვ.მ.
177ნაკვეთი27.06.51.012არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ლანჩხუთი, ქალაქი ლანჩხუთი, ქუჩა ჟორდანია; 70,00 კვ.მ.
178ნაკვეთი27.06.51.029არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ლანჩხუთი, ქალაქი ლანჩხუთი, ქუჩა კვირკველიას 16 ბ; 103,00 კვ.მ.
179ნაკვეთი27.10.44.034არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ლესა, მუნიციპალიტეტი ლანჩხუთი, სოფელი ლესა; 135,00 კვ.მ.
180ბინა/ფართი27.04.50.033.01.503არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ნიგოითი, რაიონი ლანჩხუთი, სოფელი ქვიანი;
181ბინა/ფართი27.04.50.033.01.508არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ნიგოითი, რაიონი ლანჩხუთი, სოფელი ქვიანი;
182ნაკვეთი27.11.44.002არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ჯურუყვეთი, მუნიციპალიტეტი ლანჩხუთი, სოფელი ჯურუყვეთი; 2 751,00 კვ.მ.
183ნაკვეთი27.06.56.014არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ლანჩხუთი, ქალაქი ლანჩხუთი, ქუჩა ჟორდანია; 1 544,00 კვ.მ.
184ნაკვეთი27.04.48.183არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ნიგოითი, მუნიციპალიტეტი ლანჩხუთი, სოფელი ნიგოითი; 633,00 კვ.მ.
185ნაკვეთი27.08.47.120სასოფლო-სამეურნეოლანჩხუთი, გვიმბალაური, მუნიციპალიტეტი ლანჩხუთი, სოფელი გვიმბალაური; 1 650,00 კვ.მ.
186ბინა/ფართი27.06.56.072.01.501არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ლანჩხუთი, ქალაქი ლანჩხუთი, ქუჩა მდინარაძის, N 2;
187ნაკვეთი27.06.52.139არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ლანჩხუთი, ქალაქი ლანჩხუთი, ქუჩა ნინოშვილის, N 52; 525,00 კვ.მ.
188ნაკვეთი27.15.42.144არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, სუფსა, მუნიციპალიტეტი ლანჩხუთი, გრიგოლეთი; 18,00 კვ.მ.
189ნაკვეთი27.06.52.053არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ლანჩხუთი, ქალაქი ლანჩხუთი, ქუჩა ჟორდანია; 2 304,00 კვ.მ.
190ნაკვეთი27.10.44.033არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ლესა, მუნიციპალიტეტი ლანჩხუთი, სოფელი ლესა; 120,00 კვ.მ.
191ნაკვეთი27.11.48.013არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ჯურუყვეთი, მუნიციპალიტეტი ლანჩხუთი, სოფელი ჯურუყვეთი; 381,00 კვ.მ.
192ნაკვეთი27.06.52.011არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ლანჩხუთი, ქალაქი ლანჩხუთი, ქუჩა ნინოშვილის, N 21; 908,00 კვ.მ.
193ნაკვეთი27.05.47.235არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, შუხუთი, მუნიციპალიტეტი ლანჩხუთი, აცანა; 981,00 კვ.მ.
194ნაკვეთი27.06.52.438არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ლანჩხუთი, ქალაქი ლანჩხუთი, ქუჩა ნინოშვილი, N 9; 576,00 კვ.მ.
195ნაკვეთი27.06.52.013არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ლანჩხუთი, ქალაქი ლანჩხუთი, ქუჩა ჟორდანია; 882,00 კვ.მ.
196ნაკვეთი27.06.56.191არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ლანჩხუთი, ქალაქი ლანჩხუთი, ქუჩა ჟორდანია; 7 573,00 კვ.მ.
197ნაკვეთი27.06.51.211არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ლანჩხუთი, ქალაქი ლანჩხუთი, ქუჩა ჟორდანიას; 172,00 კვ.მ.
198ბინა/ფართი27.04.50.033.01.502არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ნიგოითი, რაიონი ლანჩხუთი, სოფელი ქვიანი;
199ნაკვეთი27.08.46.002არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, გვიმბალაური, მუნიციპალიტეტი ლანჩხუთი, სოფელი გვიმბალაური; 2 356,00 კვ.მ.
200ნაკვეთი27.03.42.004არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, აკეთი, მუნიციპალიტეტი ლანჩხუთი, სოფელი ჭანჭათი; 225,00 კვ.მ.
201ნაკვეთი27.05.46.002არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, შუხუთი, მუნიციპალიტეტი ლანჩხუთი, სოფელი შუხუთი; 600,00 კვ.მ.
202ნაკვეთი27.04.51.275არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ნიგოითი, მუნიციპალიტეტი ლანჩხუთი, სოფელი ჩოლობარგი; 1 444,00 კვ.მ.
203ბინა/ფართი27.06.56.072.01.502არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ლანჩხუთი, ქალაქი ლანჩხუთი, ქუჩა მდინარაძის, N 2;
204ნაკვეთი27.06.52.386არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ლანჩხუთი, ქალაქი ლანჩხუთი; 322,00 კვ.მ.
205ბინა/ფართი27.04.50.033.01.507არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ნიგოითი, რაიონი ლანჩხუთი, სოფელი ქვიანი;
206ბინა/ფართი27.04.50.033.01.506არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ნიგოითი, რაიონი ლანჩხუთი, სოფელი ქვიანი;
207ნაკვეთი27.11.48.008სასოფლო-სამეურნეო (საკარმიდამო)ლანჩხუთი, ჯურუყვეთი, რაიონი ლანჩხუთი, სოფელი ჯურუყვეთი; 1 800,00 კვ.მ.
208ნაკვეთი27.03.43.010სასოფლო-სამეურნეოლანჩხუთი, აკეთი, რაიონი ლანჩხუთი, სოფელი აკეთი; 751,00 კვ.მ.
209ნაკვეთი27.11.48.006არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ჯურუყვეთი, რაიონი ლანჩხუთი, სოფელი ჯურუყვეთი; 953,00 კვ.მ.
210ნაკვეთი27.04.49.062არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ნიგოითი, რაიონი ლანჩხუთი, სოფელი ქვიანი; 2 416,00 კვ.მ.
211ნაკვეთი27.06.56.016არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ლანჩხუთი, ქალაქი ლანჩხუთი, ქუჩა ჟორდანია, N 99; 3 252,00 კვ.მ.
212ნაკვეთი27.09.50.011არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ჩიბათი, რაიონი ლანჩხუთი, სოფელი ჩიბათი, სკვერი; 1 573,00 კვ.მ.
213ნაკვეთი27.10.44.012არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ლესა, რაიონი ლანჩხუთი, სოფელი ლესა, ხეივანი; 629,00 კვ.მ.
214ნაკვეთი27.04.49.063არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ნიგოითი, რაიონი ლანჩხუთი, სოფელი ქვიანი; 1 944,00 კვ.მ.
215ნაკვეთი27.06.56.015არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ლანჩხუთი, ქალაქი ლანჩხუთი, ქუჩა მარჯანიშვილი, N 9; 3 186,00 კვ.მ.
216ნაკვეთი27.05.46.012არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, შუხუთი, რაიონი ლანჩხუთი, სოფელი შუხუთი; 5 783,00 კვ.მ.
217ნაკვეთი27.15.47.006არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, სუფსა, რაიონი ლანჩხუთი, სოფელი სუფსა; 2 400,00 კვ.მ.
218ბინა/ფართი27.04.50.033.01.501არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ნიგოითი, რაიონი ლანჩხუთი, სოფელი ქვიანი;
219ნაკვეთი27.06.54.043არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ლანჩხუთი, ქალაქი ლანჩხუთი, ქუჩა ბარათაშვილი, N 48; 2 147,00 კვ.მ.
220ბინა/ფართი27.06.52.002.01.501არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ლანჩხუთი, ქალაქი ლანჩხუთი, ქუჩა ჟორდანია, N 76;
221ნაკვეთი27.04.50.022არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ნიგოითი, რაიონი ლანჩხუთი, სოფელი ნიგოითი; 3 103,00 კვ.მ.
222ნაკვეთი27.11.48.004არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ჯურუყვეთი, რაიონი ლანჩხუთი, სოფელი ჯურუყვეთი; 6 924,00 კვ.მ.
223ნაკვეთი27.15.52.038არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, სუფსა, რაიონი ლანჩხუთი, სოფელი სუფსა; 2 847,00 კვ.მ.
224ნაკვეთი27.07.41.001არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, მაჩხვარეთი, რაიონი ლანჩხუთი, სოფელი მაჩხვარეთი; 3 812,00 კვ.მ.
225ნაკვეთი27.06.53.010არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ლანჩხუთი, ქალაქი ლანჩხუთი, ქუჩა ჟორდანია; 617,00 კვ.მ.
226ბინა/ფართი27.04.50.033.01.504არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ნიგოითი, რაიონი ლანჩხუთი, სოფელი ქვიანი;
227ნაკვეთი27.04.50.033არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ნიგოითი, რაიონი ლანჩხუთი, სოფელი ქვიანი; 320,00 კვ.მ.
228ნაკვეთი27.03.43.009სასოფლო-სამეურნეო (საკარმიდამო)ლანჩხუთი, აკეთი, რაიონი ლანჩხუთი, სოფელი აკეთი; 4 501,00 კვ.მ.
229ბინა/ფართი27.06.52.002.01.500არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ლანჩხუთი, ქალაქი ლანჩხუთი, ქუჩა ჟორდანია, N 76;
230ნაკვეთი27.04.50.020არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ნიგოითი, რაიონი ლანჩხუთი, სოფელი ნიგოითი; 1 631,00 კვ.მ.
231ნაკვეთი27.03.45.001არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, აკეთი, რაიონი ლანჩხუთი, სოფელი აკეთი; 450,00 კვ.მ.
232ბინა/ფართი27.06.51.009.01.015არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ლანჩხუთი, ქალაქი ლანჩხუთი, ქუჩა გორგასლის , N 35;
233ბინა/ფართი27.04.50.033.01.500არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ნიგოითი, რაიონი ლანჩხუთი, სოფელი ქვიანი;
234ნაკვეთი27.08.47.007არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, გვიმბალაური, რაიონი ლანჩხუთი, სოფელი გვიმბალაური; 387,00 კვ.მ.
235ნაკვეთი27.11.47.007არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ჯურუყვეთი, რაიონი ლანჩხუთი, სოფელი ჯურუყვეთი; 1 797,00 კვ.მ.
236ნაკვეთი27.15.42.281არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, სუფსა, რაიონი ლანჩხუთი, სოფელი გრიგოლეთი; 20,00 კვ.მ.
237ნაკვეთი27.11.46.001არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ჯურუყვეთი, რაიონი ლანჩხუთი, სოფელი ჯურუყვეთი; 1 320,00 კვ.მ.
238ნაკვეთი27.06.52.071არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ლანჩხუთი, ქალაქი ლანჩხუთი, ქუჩა ჟორდანია, N 82; 292,00 კვ.მ.
239ნაკვეთი27.06.56.086არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ლანჩხუთი, ქალაქი ლანჩხუთი, ქუჩა მარჯანიშვილი, N 11; 747,00 კვ.მ.
240ნაკვეთი27.06.56.081არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ლანჩხუთი, ქალაქი ლანჩხუთი, ქუჩა ჟორდანიას N103-ს და ჟორდანიას N105-ს შორის; 168,00 კვ.მ.
241ნაკვეთი27.05.46.023არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, შუხუთი, რაიონი ლანჩხუთი, სოფელი შუხუთი, ( სკვერი ); 1 227,00 კვ.მ.
242ნაკვეთი27.15.52.039არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, სუფსა, რაიონი ლანჩხუთი, სოფელი სუფსა; 71,00 კვ.მ.
243ნაკვეთი27.09.45.002არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ჩიბათი, რაიონი ლანჩხუთი, სოფელი ჩიბათი; 3 139,00 კვ.მ.
244ნაკვეთი27.16.45.015არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ღრმაღელე, რაიონი ლანჩხუთი, სოფელი ღრმაღელე; 1 576,00 კვ.მ.
245ნაკვეთი27.15.52.011არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, სუფსა, რაიონი ლანჩხუთი, სოფელი ხიდმაღალა; 3 200,00 კვ.მ.
246ნაკვეთი27.06.51.048არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ლანჩხუთი, ქალაქი ლანჩხუთი, ქუჩა ჟორდანია; 25,00 კვ.მ.
247ნაკვეთი27.03.43.011სასოფლო-სამეურნეოლანჩხუთი, აკეთი, რაიონი ლანჩხუთი, სოფელი აკეთი; 2 001,00 კვ.მ.
248ნაკვეთი27.04.49.002არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ნიგოითი, რაიონი ლანჩხუთი, სოფელი ჯაპანა; 2 901,00 კვ.მ.
249ნაკვეთი27.09.45.003არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ჩიბათი, რაიონი ლანჩხუთი, სოფელი ჩიბათი; 1 720,00 კვ.მ.
250ნაკვეთი27.04.45.004არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ნიგოითი, რაიონი ლანჩხუთი, სოფელი ნიგოითი; 20,00 კვ.მ.
251ნაკვეთი27.08.46.016არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, გვიმბალაური, რაიონი ლანჩხუთი, სოფელი გვიმბალაური; 35,00 კვ.მ.
252ნაკვეთი27.06.56.051არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ლანჩხუთი, ქალაქი ლანჩხუთი, ქუჩა ჟორდანია, N 103, ფოსტის შენობის მიმდებარე სკვერი; 112,00 კვ.მ.
253ნაკვეთი27.16.46.003არასასოფლო სამეურნეოლანჩხუთი, ღრმაღელე, რაიონი ლანჩხუთი, სოფელი ღრმაღელე; 2 359,00 კვ.მ.
Share: