„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფელ გრიგოლეთში სანაპირო ზოლის განვითარებასთან დაკავშირებით დროებითი სამუშაო ჯგუფის შექმნისა და შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ საკრებულოს 2019 წლის 25 აპრილის N22 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე”

gankargulebis_proeqti_20190529
Share:

კომენტარის დატოვება