,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სახელმწიფო საკუთრებაში გადაცემის შესახებ”

gankargulebis_proeqti_20191017
Share:

კომენტარის დატოვება