საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის სხდომა გაიმართა


 

 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული პირების სარგებლობაში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის სხდომა გაიმართა.
აღნიშნულ კომისიას ქონების მართვის და ეკონომიკის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი,ირაკლი ხუხუნაიშვილი თავმჯდომარეობს.
კომისია თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარებას განიხილავს.
ამჟამად წარმოდგენილი იყო 46 საკითხი, რომელთაგანაც მხოლოდ 20 განცხადება დაკმაყოფილდა.
კომისიის გადაწყვეტილებით, 13 განცხადება არ დაკმაყოფილდა, ხოლო დანარჩენ საკითხებზე გაგრძელდა საქმისწარმოება.

Share:

კომენტარის დატოვება