ბიუჯეტში ცვლილებები განხორციელდება

საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომაზე, მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტში შესატან ცვლილებებზე იმსჯელეს.

მერიის მხრიდან წარმოდგენილი დოკუმენტის მიხედვით, 17 ათასი ლარით იზრდება გარე განათების ელექტროენერგიის ხარჯი. მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის განათლების ხელშეწყობის პროგრამა _ 1000 ლარით, ხოლო სპორტული ღონისძიებების _ 800 ლარით. შპს “ლანჩხუთს” 15 ათასი ლარით გაეზარდა დაფინანსება. ა(ა)იპ კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების დაფინანსება დამატებით 17 500 ლარით გაიზარდა.

მერიის სოციალურ საკითხთა და ჯანდაცვის სამსახურის წერილის საფუძველზე გაიზარდა სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯების დახმარების პროგრამის დაფინანსება 50000 ლარით; აუცილებელი გახდა მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ტრანსპორტის მოვლა-შენახვის ხარჯის ზრდა 12 700 ლარით.

43 ათასი ლარით იზრდება კეთილმოწყობის სამსახურის დაფინანსება. აღნიშნული თანხიდან 26 ათასი ლარი შტატგარეშე თანამშრომელთა ანაზღაურების მუხლში მიიმართება, ხოლო 17 ათასი ლარი საახალწლო ღონისძიებების დასაფინანსებლად მიიმართება.

ვრცლად განსახორციელებელი ცვლილებების შესახებ იხილეთ: https://bit.ly/2PvBaYq

Share:

კომენტარის დატოვება