ეკონომიკის და ქონების მართვის კომისიამ სხდომა გამართა

საკრებულოს ეკონომიკის, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისიამ  სხდომა გამართა, რომელსაც გიორგი ჩახვაძე თავმჯდომარეობდა.

კომისიამ  განიხილა და მხარი დაუჭირა მუნიციპალიტეტის სარგებლობაში არსებული უძრავი და მოძრავი ქონებების განკარგვაზე  მერისთვის თანხმობის მიცემას.

კომისიამ „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხისა და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზაციის გეგმის შესახებ იმსჯელა.  ობიექტების ნუსხას დაემატა ახალი საპირვატიზაციო ობიექტი.

ასევე განიხილეს კომისიის შემადგენლობის საკითხი,  ეკონომიკის, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისიის  შემადგენლობას ახალი წევრი, გოგი მორჩილაძე დაემატა.  კომისიამ დღის წესრიგით განსაზღვრულ სხვა ძირითად საკითხებზე იმსჯელა.

Share:

კომენტარის დატოვება