იურიდიულ საკითხთა კომისიის სხდომა გაიმართა

საკრებულოს  იურდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის სხდომა გაიმართა.  კომისიის თავმჯდომარე ვერიკო კვირკველიამ კომისიის წევრებთან და მოწვეულ სტუმრებთან ერთად განიხილა  საკითხი   „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობების დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 25 დეკემბრის N38 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“.

სხდომაზე აღნიშნეს, რომ „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში შესული ცვლილების შესაბამისად,   მერის წარმომადგენელი და მუნიციპალიტეტში შემავალ ადმინისტრაციულ ერთეულში დასაქმებული სხვა პირი, რომელიც ამ კანონის ამოქმედების დროისთვის საჯარო მოხელეები ან შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირები არიან, ამ კანონის ამოქმედებისთანავე  ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირებად ითვლებიან.

ზემოაღნიშნულ დადგენილებაში ცვლილების ასახვის შემდეგ კი მათ ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული პირების სტატუსი მიენიჭებათ. ამ საკითზე საკრებულო ხვალ,  30 აპრილს  გასვლით სხდომაზე მიიღებს გადაწყვეტილებას.

Share:

კომენტარის დატოვება