განცხადება

საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების პროგრამიდან ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტს გამოეყო თანხა, რომელიც ქ. ლანჩხუთის N2 საშუალო სკოლის სადრენაჟო სისტემისა და სარინელის მოწყობას; წყალწმინდისა და ნიგოითის საჯარო სკოლების სველი წერტილის და ღრმაღელის საჯარო სკოლაში წყლის სისტემის რეაბილიტაციას მოხმარდება.

შემსრულებლები შეირჩევა ბაზრის კვლევის შედეგების მიხედვით.

დაინტერესებულ სამშენებლო ორგანიზაციებს, ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს შეუძლიათ შესაბამისი განცხადებით მიმართონ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიას.

განცხადებას უნდა ერთვოდეს:

1. პირადობის დამადასტურებელი მოწომობის ასლი.
2. გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტები, შენობების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, რეკონსტრუქციის სამუშაოების სფეროში არანაკლებ 50 000 (ორმოცდაათიათასი) ლარისა. (ხელშეკრულებები და მათი შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტები, მიღება ჩაბარების აქტები, ფორმა N2 -ბი)
3. ელექტრონული ფოსტა.
4. ტელეფონის ნომერი.

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში განცხადებების მიღების ვადაა მიმდინარე წლის 14 აგვისტო 18 : 00 საათამდე.

აქვე აღვნიშნავთ, რომ თუ პრეტედენტი არ წარმოადგენს გამოცდილების დამადასტურებელ დოკუმენტაციას, განაცხადი არ განიხილება.

Share:

კომენტარის დატოვება