ბიუჯეტში შესატან ცვლილებებზე ადმინისტრაციული წარმოება დაიწყო

დღეს გამართულ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომაზე დღის წესრიგით განსაზღვრულ ერთ საკითხზე მიიღეს გადაწყვეტილება, ხოლო დანარჩენ ორზე საჯარო- ადმინისტრაციული წარმოება დაიწყო.
საკრებულომ დაამტკიცა დადგენილება, რომლის თანახმად ცვლილება შევიდა ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის დებულებაში.
ადმინისტრაციული წარმოება დაიწყო საკითხზე „ადგილობრივი (ქონების) გადასახადის შემოღებისა და მისი განაკვეთების შესახებ“.
საკრებულომ ასევე ადმინისტრაციული წარმოება დაიწყო მუნიციპალიტეტის მიმდინარე წლის ბიუჯეტში შესატანი ცვლილებების მიზნით.
როგორც აღინიშნა, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტს დამატებით გამოეყო თანხა სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის განხორციელების მიზნით, ასევე მთავრობის განკარგულებით გამოიყო თანხა ქალაქის ადმინისტრაციულ ერთეულში მრავალბინიანისახლების სახურავების რეაბილიტაციისათვის. ამ და სხვა ღონისძიებების ბიუჯეტში ასახვის მიზნით საკრებულომ მისაღებ ცვლილებებზე ადმინისტრაციული წარმოება დაიწყო.

Share: