20 ივლისის ბიუროს სხდომა

📢დღეს, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა გაიმართა, რომელსაც ბესიკ ტაბიძე უძღვებოდა.

🗣ბიუროს სხდომას ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე ბიძინა იმნაიშვილი და საკითხის მომხსენებლები ესწრებოდნენ.

✍ბიუროს მიერ ცნობად იქნა მიღებული ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის ივნისის თვის შესრულების ანგარიში.

📄 30 ივლისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგის პროექტში შეიტანილ იქნა დადგენილება:

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 25 დეკემბრის N43 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ https://bit.ly/3kCOnQI

განკარგულებები:

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების განმეორებითი ელექტრონული აუქციონის ფორმით პრივატიზებისას, საწყისი საპრივატიზებო საფასურის განსაზღვრის შესახებ“ https://bit.ly/2UluaEl

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების „სსიპ საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის“-სთვის (ს/კ 203851509) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით უსასყიდლოდ გადაცემაზე მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ https://bit.ly/2V2koqg

📝დაიწყო ადმინისტრაციული წარმოება-„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 25 დეკემბრის N21 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

https://bit.ly/3exazYz

ძირითადი საკითხების ამოწურვის შემდგომ ბიუროს სხდომამ მოისმინა მოქალაქე იური ჩხაიძის საკითხი მგლების მიერ პირუტყვის დაგლეჯის გახშირებული ფაქტების შესახებ.

ასევე ბიურომ ა(ა)იპ კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანებაში შექმნილ ვითარებასთან დაკავშირებით მოისმინა როგორც ა(ა)იპ-ის ხელმძღვანელის ასევე მოქმედი და ყოფილი თანამშრომლების პოზიციები.

📝საკითხები შემდგომი განხილვისთვის გადაეგზავნა დარგობრივ კომისიას და ფრაქციებს.

🗓ბიუროს გადაწყვეტილებით, საკრებულოს მორიგი სხდომის თარიღად 30 ივლისი 11.00 საათი განისაზღვრა.

#ბიუროსსხდომა

#საკრებულო2021

Share:

კომენტარის დატოვება