15 ოქტომბრის ბიუროს სხდომა

📢დღეს, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა გაიმართა, რომელსაც ბესიკ ტაბიძე უძღვებოდა.
🗣ბიუროს სხდომას ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერი ალექსანდრე სარიშვილი და საკითხის მომხსენებლები ესწრებოდნენ.
ბიუროს სხდომამ განიხილა შემდეგი საკითხები:
1️⃣“ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ორგანოებისა და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული იურიდიული პირების საკუთრებაში არსებული (ბალანსზე რიცხული) ქონების ინვენტარიზაციის და ამორტიზებული ან/და გამოუყენებელი ქონების ჩამოწერის, შენობა – ნაგებობის დემონტაჟის ან/და ლიკვიდაციის ხარჯების მთლიანად ან ნაწილობრივ დაფარვის მიზნით გასხვისების ან სხვა ნებისმიერი სახით განკარგვის წესების დამტკიცების შესახებ“ https://bit.ly/392bBZs
2️⃣ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ღრმაღელის ადმინისტრაციულ ერთეულში უსახელო ქუჩისთვის
ყვავილნარის სახელის მინიჭების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 26
მარტის N19 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ https://bit.ly/3lGA8u2

 

✍ბიუროს მიერ ცნობად იქნა მიღებული ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის სექტემბრის თვის შესრულების ანგარიში.
📝საკითხები შემდგომი განხილვისთვის გადაეგზავნა დარგობრივ კომისიებს და ფრაქციებს.
🗓ბიუროს გადაწყვეტილებით, საკრებულოს მორიგი სხდომის თარიღად 27 ოქტომბერი 11.00 საათი განისაზღვრა.
Share:

კომენტარის დატოვება