25 ოქტომბრის რიგგარეშე საკრებულოს სხდომა

🗣დღეს, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა მერის წინადადების საფუძველზე გაიმართა.
სხდომას საკრებულოს თავმჯდომარე ბესიკ ტაბიძე უძღვებოდა.
📄საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის დღის წესრიგი ერთი საკითხისგან შედგებოდა,რომელიც სხდომას მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსმა როლანდ ლაშხიამ გააცნო.
დამტკიცდა განკარგულება:
„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 25 დეკემბრის N21 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების დამტკიცების თაობაზე.
🎥საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის პირდაპირი ჩანაწერი:
Share:

კომენტარის დატოვება