მიმწოდებლის შერჩევის მიზნით განაცხადების მიღება მიმდინარეობს

ლანჩხუთის მუნციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში 2021 წლის „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის“ დარჩენილი ეკონომიების ფარგლებში, მიმწოდებლის შერჩევის მიზნით მიმდინარეობს განცხადებების მიღება.
დაინტერესებულ სამშენებლო ორგანიზაციებს, ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს შეუძლიათ შესაბამისი განცხადებებით მიმართონ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიას.
შერჩევაში მონაწილეობის მიღების მსურველმა პირმა (ფიზიკური ან იურიდიული პირი) უნდა წარმოადგინოს უფლებამოსილი პირის მიერ ხელმოწერილი განცხადება კონკრეტული ადმინისტრაციული ერთეულის, ელექტრონული ფოსტისა და საკონტაქტო ნომრის მითითებით.
განცხადებას უნდა ერთვოდეს პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი.
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიაში განცხადებების მიღება იწყება 03.11.2021 12:00 საათიდან და გაგრძელდება 05.11.2021 18:00 საათამდე (მის. ლანჩხუთი, კოსტავასქ. #37).
დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ განცხადებები მოგვაწოდონ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ელქტრონულ ფოსტაზე: Lanchkhuti@yahoo.com.

შენიშვნა: განცხადება, რომელიც ზემოთ მითითებული რეკვიზიტების გარეშე იქნება წარმოდგენილი, შესაბამისი კომისიის მიერ, არ იქნება განხილული.

Share:

კომენტარის დატოვება