განკარგულება #9 – „ადგილობრივი (ქონების) გადასახადების შემოღებისა და მისი განაკვეთების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე

gankarguleba_9_20190228
Share: